- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Đặc Biệt

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0329.81.4404 769.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Viettel 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Đặt mua
3 Viettel 033.221.4404 769.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Viettel 0384.77.1618 850.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Viettel 0336.57.4404 699.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 0358.28.4404 629.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Viettel 0373.86.4404 769.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Viettel 0385.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Viettel 0364.89.4404 1.280.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0342.82.2204 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Viettel 0393.20.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Viettel 0398.844.953 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Viettel 0339.77.4404 1.980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Viettel 0372.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Viettel 0386.97.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Viettel 0344.86.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Viettel 0335.17.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Viettel 0387.11.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Viettel 0345.25.4404 1.690.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 039.402.4404 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0394.13.16.18 7.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
23 Viettel 033.992.1618 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Viettel 0337.66.1618 2.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
25 Viettel 03.8663.1618 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
26 Viettel 0369.26.1618 1.790.000 Sim đặc biệt Đặt mua
27 Viettel 03.9696.1618 2.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
28 Viettel 03.2629.1618 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
29 Viettel 0336.99.1618 2.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
30 Viettel 0337.22.1618 1.790.000 Sim đặc biệt Đặt mua
31 Viettel 0379.18.16.18 3.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
32 Viettel 0332.811618 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
33 Viettel 0329.66.4404 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
34 Viettel 0399.31.1618 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Viettel 0339.13.16.18 8.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Viettel 03683.444.04 810.000 Sim đặc biệt Đặt mua
37 Viettel 0329.14.16.18 6.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
38 Viettel 0328.14.16.18 6.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
39 Viettel 0358.14.16.18 6.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
40 Viettel 0356.88.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
41 Viettel 0388.33.1102 7.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
42 Viettel 0333.89.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
43 Viettel 0376.66.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
44 Viettel 0336.46.1102 2.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
45 Viettel 0392.39.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
46 Viettel 0336.86.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
47 Viettel 0328.68.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Viettel 0327.79.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
49 Viettel 0396.33.1102 4.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
50 Viettel 0372.79.1102 4.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
51 Viettel 0392.92.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
52 Viettel 0328.87.1102 2.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
53 Viettel 0395.99.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
54 Viettel 0388.89.1102 7.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
55 Viettel 0395.66.1102 4.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
56 Viettel 0335.91.1102 2.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
57 Viettel 0373.88.1102 4.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
58 Viettel 0336.89.1102 5.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
59 Viettel 0389.68.1102 4.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
60 Viettel 0373.99.1102 4.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua