- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim giá từ 5 triệu - 10 triệu

Mua Online Sim số đẹp giá từ 5.000.000 - 10.000.000 Viettel, Mobi, Vina tại simsodepquangninh.vn, Giao sim miễn phí toàn quốc, đăng ký thông tin chính chủ khi nhận sim.

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 086.225.1997 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 086.21.4.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 097.196.2002 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 086.206.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 086.227.1996 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 086.5.06.1992 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0989.25.06.98 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0962.965.962 5.600.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 086.27.4.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 097.1212013 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 096.272.2008 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 086.261.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 096.265.2022 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0982.85.2004 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 086.27.6.1995 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 086.218.1997 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 086.235.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 097.236.2025 5.600.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0961.05.08.86 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0866.03.1992 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0389.09.11.88 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 096.156.2014 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 098.113.2016 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 098.777.1970 7.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 086.26.7.1996 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 097.18.5.2014 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 086.5.09.1992 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 086.27.4.1986 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 086.26.4.1988 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0971.040.686 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 096.113.2000 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 037.21.4.1990 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 086.26.7.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 086.24.7.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 086.24.2.1988 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 097.241.2020 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 086.296.1997 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 086.24.2.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 096.186.2005 6.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 086.24.8.1992 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 096.251.2002 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 086.201.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 097.279.2001 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 035.214.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 086.22.5.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 086.27.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 096.219.2011 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 096.126.2001 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 096.136.2019 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 086.24.2.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 086.27.8.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 096.27.4.2016 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 086.28.5.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 096.102.2015 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 097.25.9.2010 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 086.281.1986 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 086.25.7.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 086.25.7.1998 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 086.207.1990 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 086.206.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Viettel 03.6866.1102 9.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
62 Viettel 0961.88.2001 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Viettel 097.19.6.2003 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Viettel 086.207.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 0988.21.07.83 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 0345.68.1977 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 086.271.1988 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Viettel 096.163.2019 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Viettel 086.24.7.1998 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 086.237.1986 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Viettel 096.145.2016 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Viettel 086.707.1989 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Viettel 086.218.1992 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Viettel 086.29.3.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Viettel 096.156.2012 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Viettel 086.27.8.1997 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Viettel 0988.20.03.81 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Viettel 0866.01.1988 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Viettel 0866.03.1990 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Viettel 09.7117.2013 5.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Viettel 097.606.2022 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Viettel 086.252.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Viettel 086.201.1988 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Viettel 086.27.1.1986 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Viettel 0382.268.777 5.600.000 Sim tam hoa Đặt mua
86 Viettel 098.234.2019 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Viettel 0983.28.01.83 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Viettel 0989.361.366 5.200.000 Sim tự chọn Đặt mua
89 Viettel 086.298.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Viettel 086.221.1992 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Viettel 086.21.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Viettel 086.25.7.1996 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Viettel 0333.01.2023 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Viettel 09.7272.2017 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Viettel 086.238.1998 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Viettel 086.281.1992 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Viettel 086.5.01.1989 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Viettel 086.28.4.1996 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Viettel 097.13.2.2002 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Viettel 086.231.1997 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Viettel 098.24.9.2018 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Viettel 086.26.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Viettel 097.277.2001 6.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Viettel 086.285.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Viettel 086.27.1.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Viettel 0988.07.05.82 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Viettel 096.19.3.2004 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Viettel 098.243.2005 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Viettel 086.25.3.1988 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Viettel 086.202.1995 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Viettel 086.243.1986 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Viettel 096.157.2003 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Viettel 086.252.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Viettel 086.5.08.1996 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Viettel 086.216.1990 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Viettel 086.201.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Viettel 0366.05.06.08 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Viettel 08.6263.1998 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Viettel 0365.11.02.88 5.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Viettel 0968.08.01.86 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Viettel 096.121.2004 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Viettel 096.14.3.2007 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Viettel 086.5.08.1997 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Viettel 097.13.2.2004 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Viettel 086.25.3.1990 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Viettel 097.181.2013 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Viettel 086.283.1998 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Viettel 096.14.7.2011 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Viettel 09.7227.2009 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Viettel 086.212.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Viettel 086.21.5.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Viettel 096.30.5.2021 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Viettel 098.162.2001 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Viettel 086.29.7.1991 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Viettel 086.203.1989 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Viettel 086.292.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Viettel 0328.01.03.05 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Viettel 0866.03.1998 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Viettel 097.279.2000 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 086.24.1.1988 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Viettel 097.266.2002 6.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Viettel 086.24.3.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Viettel 086.205.1998 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Viettel 086.297.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Viettel 086.25.3.1986 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Viettel 097.22.4.2013 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Viettel 096.267.2016 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Viettel 086.27.3.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Viettel 0988.17.05.89 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Viettel 032.999.2004 5.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Viettel 096.23.1.2023 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Viettel 08.6263.1997 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Viettel 086.251.1988 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Viettel 097.144.2021 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Viettel 096.137.2003 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Viettel 086.23.2.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Viettel 097.215.2008 5.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Viettel 0382.15.4078 5.600.000 Sim ông địa Đặt mua
159 Viettel 086.707.1990 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Viettel 086.28.4.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Viettel 086.227.1997 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Viettel 0333.10.10.97 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Viettel 097.184.2010 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Viettel 096.12.6.2010 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Viettel 086.28.1.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Viettel 086.6.04.1995 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Viettel 086.707.1993 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Viettel 0961.92.2022 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Viettel 086.24.7.1993 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Viettel 096.303.2016 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Viettel 0961.61.1987 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Viettel 086.24.6.1989 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Viettel 0359.07.07.79 5.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Viettel 097.242.2017 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Viettel 086.26.9.1994 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Viettel 086.21.4.1995 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Viettel 086.239.1997 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Viettel 096.258.2014 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Viettel 086.213.1990 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Viettel 086.25.7.1995 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status