- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 097.123.9955 5.700.000 Sim kép Đặt mua
2 Viettel 098.345.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 098.123.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Đặt mua
5 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 Sim kép Đặt mua
6 Viettel 0961.01.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
7 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
8 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 Sim kép Đặt mua
9 Viettel 0961.27.77.22 4.000.000 Sim kép Đặt mua
10 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 097.123.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
12 Viettel 09.6116.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 097.115.6655 4.500.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 096.123.0077 5.700.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0961.16.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
19 Viettel 096.123.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
20 Viettel 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
21 Viettel 09.6161.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
22 Viettel 098.979.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 0961.07.0077 5.700.000 Sim kép Đặt mua
24 Viettel 09.7117.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
25 Viettel 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
26 Viettel 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
27 Viettel 09.6116.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
28 Viettel 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
29 Viettel 096.123.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
30 Viettel 09.6116.2277 5.700.000 Sim kép Đặt mua
31 Viettel 097.123.9933 5.700.000 Sim kép Đặt mua
32 Viettel 098.969.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
33 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
34 Viettel 09.6116.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
35 Viettel 09.8787.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
36 Viettel 0961.20.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
37 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
38 Viettel 0981.52.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
39 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
40 Viettel 0971.35.2277 1.700.000 Sim kép Đặt mua
41 Viettel 0961.52.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
42 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
43 Viettel 097.123.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
44 Viettel 09.8118.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
45 Viettel 09.7117.9955 5.700.000 Sim kép Đặt mua
46 Viettel 0961.17.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
47 Viettel 09.7171.6611 7.900.000 Sim kép Đặt mua
48 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
49 Viettel 096.123.2277 5.700.000 Sim kép Đặt mua
50 Vinaphone 0912.71.7799 20.000.000 Sim kép Đặt mua
51 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 Sim kép Đặt mua
52 Viettel 0979.31.7799 20.000.000 Sim kép Đặt mua
53 Mobifone 0909.292299 55.000.000 Sim kép Đặt mua
54 Vinaphone 0919.66.3366 99.000.000 Sim kép Đặt mua
55 Viettel 0988.66.7766 79.000.000 Sim kép Đặt mua
56 Viettel 0973.88.3388 79.000.000 Sim kép Đặt mua
57 Vinaphone 0915.99.9988 95.000.000 Sim kép Đặt mua
58 Viettel 0984.88.99.88 125.000.000 Sim kép Đặt mua
59 Vinaphone 0913.898899 99.000.000 Sim kép Đặt mua
60 Viettel 0983.99.4499 30.000.000 Sim kép Đặt mua