- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 07.9779.9955 2.310.000 Sim kép Đặt mua
2 Mobifone 07.8989.1122 2.050.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 098.345.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
4 Mobifone 0784.11.5511 2.300.000 Sim kép Đặt mua
5 Mobifone 0784.58.88.99 3.300.000 Sim kép Đặt mua
6 Mobifone 07.9779.0099 2.250.000 Sim kép Đặt mua
7 Mobifone 079.444.1144 4.000.000 Sim kép Đặt mua
8 Mobifone 07.9779.9911 2.450.000 Sim kép Đặt mua
9 Mobifone 0764.22.0022 3.200.000 Sim kép Đặt mua
10 Mobifone 07.89.89.00.44 2.500.000 Sim kép Đặt mua
11 Mobifone 07.6868.1177 2.000.000 Sim kép Đặt mua
12 Mobifone 07.69.69.11.88 2.200.000 Sim kép Đặt mua
13 Mobifone 0798.85.8855 3.800.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 09.6161.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 0971.42.2244 3.800.000 Sim kép Đặt mua
16 Mobifone 079.345.2299 2.100.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0961.52.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
18 Mobifone 0789.86.5588 2.100.000 Sim kép Đặt mua
19 Mobifone 0783.68.5588 2.000.000 Sim kép Đặt mua
20 Mobifone 0703.97.8899 2.500.000 Sim kép Đặt mua
21 Mobifone 07.6868.0077 2.500.000 Sim kép Đặt mua
22 Viettel 097.123.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
24 Mobifone 079.789.9900 3.200.000 Sim kép Đặt mua
25 Mobifone 07.9779.2299 2.600.000 Sim kép Đặt mua
26 Mobifone 07.8989.2255 2.300.000 Sim kép Đặt mua
27 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
28 Viettel 0961.17.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
29 Viettel 096.123.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
30 Viettel 09.6116.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
31 Viettel 097.115.6655 4.500.000 Sim kép Đặt mua
32 Mobifone 07.8585.6677 2.500.000 Sim kép Đặt mua
33 Mobifone 079.789.99.66 3.600.000 Sim kép Đặt mua
34 Mobifone 0707.75.6699 2.200.000 Sim kép Đặt mua
35 Mobifone 07.6969.2299 2.100.000 Sim kép Đặt mua
36 Viettel 0961.20.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
37 Mobifone 07.6969.99.00 2.000.000 Sim kép Đặt mua
38 Viettel 098.969.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
39 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
40 Viettel 09.6116.3322 4.000.000 Sim kép Đặt mua
41 Mobifone 079.789.5566 2.500.000 Sim kép Đặt mua
42 Mobifone 0798.58.5588 2.250.000 Sim kép Đặt mua
43 Mobifone 0707.74.8899 2.250.000 Sim kép Đặt mua
44 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
45 Mobifone 078.345.6699 3.900.000 Sim kép Đặt mua
46 Mobifone 0707.79.3366 2.200.000 Sim kép Đặt mua
47 Mobifone 079.868.5588 2.300.000 Sim kép Đặt mua
48 Mobifone 0784.33.7733 3.500.000 Sim kép Đặt mua
49 Viettel 09.8787.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
50 Viettel 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
51 Viettel 09.8118.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
52 Viettel 09.6116.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
53 Viettel 0961.16.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
54 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
55 Mobifone 079.444.6644 4.000.000 Sim kép Đặt mua
56 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
57 Mobifone 0798.58.8855 3.500.000 Sim kép Đặt mua
58 Viettel 098.979.4411 3.400.000 Sim kép Đặt mua
59 Viettel 096.123.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
60 Viettel 09.7117.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua