- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 Sim kép Đặt mua
2 Vinaphone 0913.77.7799 179.000.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 0984.88.99.88 125.000.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 0976.7777.99 144.209.000 Sim kép Đặt mua
5 Vinaphone 08888888.33 389.000.000 Sim kép Đặt mua
6 Vinaphone 0916.11.1166 135.000.000 Sim kép Đặt mua
7 Vinaphone 0833.99.7799 194.609.000 Sim kép Đặt mua
8 Vinaphone 0848.88.8800 160.000.000 Sim kép Đặt mua
9 Viettel 098818.8899 120.000.000 Sim kép Đặt mua
10 Vinaphone 0848.88.8899 300.000.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0977.99.33.99 199.000.000 Sim kép Đặt mua
12 Vinaphone 0848.88.8822 160.000.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 0979.777799 500.000.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 0961.66.6699 205.000.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 0962.22.2299 180.000.000 Sim kép Đặt mua
16 Mobifone 0936.88.33.88 129.000.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0989.33.3388 145.000.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0988.28.8899 109.000.000 Sim kép Đặt mua
19 Mobifone 0938.7777.99 144.209.000 Sim kép Đặt mua
20 Vinaphone 0828.88.8899 188.000.000 Sim kép Đặt mua
21 Viettel 03777777.22 111.000.000 Sim kép Đặt mua
22 Gmobile 0995.99.8899 116.000.000 Sim kép Đặt mua
23 Vinaphone 0828.88.9988 135.000.000 Sim kép Đặt mua
24 Mobifone 0902.5555.66 106.000.000 Sim kép Đặt mua
25 Vinaphone 0911.998899 162.209.000 Sim kép Đặt mua
26 Mobifone 0932.6666.99 105.000.000 Sim kép Đặt mua
27 Gmobile 0996.99.6699 237.000.000 Sim kép Đặt mua
28 Viettel 0333.33.3366 570.000.000 Sim kép Đặt mua
29 Viettel 0966.99.0099 189.000.000 Sim kép Đặt mua
30 Mobifone 0788.88.9988 155.000.000 Sim kép Đặt mua
31 Viettel 0988.999966 150.000.000 Sim kép Đặt mua
32 Vinaphone 0855.55.5599 175.000.000 Sim kép Đặt mua
33 Mobifone 0778.88.9988 119.000.000 Sim kép Đặt mua
34 Viettel 0985.99.77.99 151.000.000 Sim kép Đặt mua
35 Vinaphone 094.7888899 150.000.000 Sim kép Đặt mua
36 Mobifone 079.66666.99 119.000.000 Sim kép Đặt mua
37 Viettel 09.666666.33 368.000.000 Sim kép Đặt mua
38 Vinaphone 091.7.99.77.99 151.409.000 Sim kép Đặt mua
39 iTelecom 087.88888.99 139.000.000 Sim kép Đặt mua
40 Mobifone 07.79.7777.99 150.000.000 Sim kép Đặt mua
41 Mobifone 0909.99.3399 343.000.000 Sim kép Đặt mua
42 Mobifone 0907.99.77.99 190.000.000 Sim kép Đặt mua
43 Viettel 09.6969.8899 110.000.000 Sim kép Đặt mua
44 Vinaphone 0815.99.8899 134.000.000 Sim kép Đặt mua
45 Mobifone 0903.2222.99 139.000.000 Sim kép Đặt mua
46 Viettel 03.77777799 250.000.000 Sim kép Đặt mua
47 Gmobile 0995.99.5599 145.000.000 Sim kép Đặt mua
48 Mobifone 0898.88.99.88 242.000.000 Sim kép Đặt mua
49 Viettel 0968.3333.88 151.000.000 Sim kép Đặt mua
50 Viettel 0981.99.9988 111.000.000 Sim kép Đặt mua
51 Viettel 0981.7777.99 124.000.000 Sim kép Đặt mua
52 Viettel 03333333.22 190.000.000 Sim kép Đặt mua
53 Mobifone 0779.99.8899 139.000.000 Sim kép Đặt mua
54 Gmobile 05.999999.77 210.000.000 Sim kép Đặt mua
55 Vinaphone 0914.998899 173.000.000 Sim kép Đặt mua
56 Mobifone 093.52.888.44 104.759.000 Sim kép Đặt mua