- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0876.88.99.88 19.000.000 Sim kép Đặt mua
2 iTelecom 0876.66.99.66 19.000.000 Sim kép Đặt mua
3 iTelecom 0878.88.99.88 30.000.000 Sim kép Đặt mua
4 iTelecom 0876.99.66.99 20.000.000 Sim kép Đặt mua
5 iTelecom 0876.99.77.99 22.000.000 Sim kép Đặt mua
6 iTelecom 0876.99.88.99 22.000.000 Sim kép Đặt mua
7 iTelecom 0876.6666.99 50.000.000 Sim kép Đặt mua
8 iTelecom 0876.8888.99 30.000.000 Sim kép Đặt mua
9 iTelecom 0879.98.5511 460.000 Sim kép Đặt mua
10 iTelecom 0879.98.6611 456.000 Sim kép Đặt mua
11 iTelecom 0877.13.7733 419.000 Sim kép Đặt mua
12 iTelecom 0879.97.8855 534.000 Sim kép Đặt mua
13 iTelecom 0879.96.4433 456.000 Sim kép Đặt mua
14 iTelecom 0877.77.7722 46.700.000 Sim kép Đặt mua
15 iTelecom 0879.97.9911 534.000 Sim kép Đặt mua
16 iTelecom 0879.97.6655 456.000 Sim kép Đặt mua
17 iTelecom 0879.939.955 580.000 Sim kép Đặt mua
18 iTelecom 08.7994.8855 580.000 Sim kép Đặt mua
19 iTelecom 0879.68.4411 660.000 Sim kép Đặt mua
20 iTelecom 08.7701.7766 910.000 Sim kép Đặt mua
21 iTelecom 08.7979.8822 1.340.000 Sim kép Đặt mua
22 iTelecom 0879.68.4433 660.000 Sim kép Đặt mua
23 iTelecom 0879.939.966 810.000 Sim kép Đặt mua
24 iTelecom 0879.97.7722 664.000 Sim kép Đặt mua
25 iTelecom 0877.13.7711 419.000 Sim kép Đặt mua
26 iTelecom 08.7701.7733 770.000 Sim kép Đặt mua
27 iTelecom 0879.98.9955 534.000 Sim kép Đặt mua
28 iTelecom 0879.96.6600 534.000 Sim kép Đặt mua
29 iTelecom 0877.77.7733 46.700.000 Sim kép Đặt mua
30 iTelecom 0879.95.9988 800.000 Sim kép Đặt mua
31 iTelecom 08.7979.8844 740.000 Sim kép Đặt mua
32 iTelecom 0879.98.2200 456.000 Sim kép Đặt mua
33 iTelecom 0879.466.655 740.000 Sim kép Đặt mua
34 iTelecom 0879.68.4422 660.000 Sim kép Đặt mua
35 iTelecom 08.7994.8833 580.000 Sim kép Đặt mua
36 iTelecom 08.7994.8877 580.000 Sim kép Đặt mua
37 iTelecom 0879.46.9966 740.000 Sim kép Đặt mua
38 iTelecom 0879.96.5511 460.000 Sim kép Đặt mua
39 iTelecom 0877.01.6655 580.000 Sim kép Đặt mua
40 iTelecom 08.7979.4422 740.000 Sim kép Đặt mua
41 iTelecom 08.797999.00 1.340.000 Sim kép Đặt mua
42 iTelecom 0879.98.5544 460.000 Sim kép Đặt mua
43 iTelecom 0877.13.6644 419.000 Sim kép Đặt mua
44 iTelecom 0879.68.2200 660.000 Sim kép Đặt mua
45 iTelecom 0879.96.4411 456.000 Sim kép Đặt mua
46 iTelecom 0877.14.2211 419.000 Sim kép Đặt mua
47 iTelecom 0877.13.6655 419.000 Sim kép Đặt mua
48 iTelecom 0879.96.2211 534.000 Sim kép Đặt mua
49 iTelecom 0879.939.900 660.000 Sim kép Đặt mua
50 iTelecom 0879.97.7733 664.000 Sim kép Đặt mua
51 iTelecom 08.7979.3311 740.000 Sim kép Đặt mua
52 iTelecom 0879.97.8833 534.000 Sim kép Đặt mua
53 iTelecom 0879.98.3322 460.000 Sim kép Đặt mua
54 iTelecom 0879.96.5544 460.000 Sim kép Đặt mua
55 iTelecom 0879.96.7733 534.000 Sim kép Đặt mua
56 iTelecom 0878.66.6699 13.600.000 Sim kép Đặt mua
57 iTelecom 0879.25.8899 3.140.000 Sim kép Đặt mua
58 iTelecom 08.7994.9966 810.000 Sim kép Đặt mua
59 iTelecom 08.7994.8822 580.000 Sim kép Đặt mua
60 iTelecom 08.7994.9922 580.000 Sim kép Đặt mua