- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0869.58.3355 390.000 Sim kép Đặt mua
2 Viettel 0869.59.0066 390.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 0869.59.2255 390.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 0869.61.9900 390.000 Sim kép Đặt mua
5 Viettel 0869.61.9955 390.000 Sim kép Đặt mua
6 Viettel 0869.62.0033 390.000 Sim kép Đặt mua
7 Viettel 0869.80.1155 390.000 Sim kép Đặt mua
8 Viettel 0869.81.0022 390.000 Sim kép Đặt mua
9 Viettel 0869.83.5533 390.000 Sim kép Đặt mua
10 Viettel 0869.85.0066 390.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0868.96.8844 390.000 Sim kép Đặt mua
12 Viettel 0868.96.9900 390.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 0868.97.0088 390.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 0868.97.5511 390.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 0868.98.0055 390.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 0868.98.3377 390.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0868.98.4477 390.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0868.98.5511 390.000 Sim kép Đặt mua
19 Viettel 0868.98.7722 390.000 Sim kép Đặt mua
20 Viettel 0868.98.9944 390.000 Sim kép Đặt mua
21 Viettel 0866.18.4488 390.000 Sim kép Đặt mua
22 Viettel 0866.19.0022 390.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 0866.19.1166 390.000 Sim kép Đặt mua
24 Viettel 0866.19.4455 390.000 Sim kép Đặt mua
25 Viettel 0866.19.4499 390.000 Sim kép Đặt mua
26 Viettel 0866.19.9977 390.000 Sim kép Đặt mua
27 Viettel 0868.67.7755 390.000 Sim kép Đặt mua
28 Viettel 0868.69.1177 390.000 Sim kép Đặt mua
29 Viettel 0868.83.0066 390.000 Sim kép Đặt mua
30 Viettel 0868.83.7711 390.000 Sim kép Đặt mua
31 Viettel 0868.84.2200 390.000 Sim kép Đặt mua
32 Viettel 0868.84.8811 390.000 Sim kép Đặt mua
33 Viettel 0868.84.8877 390.000 Sim kép Đặt mua
34 Viettel 0868.85.4477 390.000 Sim kép Đặt mua
35 Viettel 0868.85.8844 390.000 Sim kép Đặt mua
36 Viettel 0868.85.9911 390.000 Sim kép Đặt mua
37 Viettel 0868.86.0055 390.000 Sim kép Đặt mua
38 Viettel 0868.90.0011 390.000 Sim kép Đặt mua
39 Viettel 0868.90.0055 390.000 Sim kép Đặt mua
40 Viettel 0868.90.1100 390.000 Sim kép Đặt mua
41 Viettel 0868.90.3311 390.000 Sim kép Đặt mua
42 Viettel 0868.90.5511 390.000 Sim kép Đặt mua
43 Viettel 0868.90.5522 390.000 Sim kép Đặt mua
44 Viettel 0868.90.7755 390.000 Sim kép Đặt mua
45 Viettel 0868.91.1155 390.000 Sim kép Đặt mua
46 Viettel 0868.91.3300 390.000 Sim kép Đặt mua
47 Viettel 0868.91.3311 390.000 Sim kép Đặt mua
48 Viettel 0868.91.6611 390.000 Sim kép Đặt mua
49 Viettel 0868.91.8844 390.000 Sim kép Đặt mua
50 Viettel 0868.92.1166 390.000 Sim kép Đặt mua
51 Viettel 0868.92.3355 390.000 Sim kép Đặt mua
52 Viettel 0868.92.6611 390.000 Sim kép Đặt mua
53 Viettel 0868.93.0055 390.000 Sim kép Đặt mua
54 Viettel 0868.93.1144 390.000 Sim kép Đặt mua
55 Viettel 0868.93.8844 390.000 Sim kép Đặt mua
56 Viettel 0868.93.9911 390.000 Sim kép Đặt mua
57 Viettel 0868.93.9944 390.000 Sim kép Đặt mua
58 Viettel 0868.94.3399 390.000 Sim kép Đặt mua
59 Viettel 0868.94.5588 390.000 Sim kép Đặt mua
60 Viettel 0868.94.7722 390.000 Sim kép Đặt mua