* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Kép 3

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0879.44.66.77 4.040.000 Sim kép Đặt mua
2 iTelecom 0879.44.77.88 4.040.000 Sim kép Đặt mua
3 iTelecom 0879.22.66.77 4.040.000 Sim kép Đặt mua
4 iTelecom 0877.44.55.99 4.040.000 Sim kép Đặt mua
5 iTelecom 0877.00.11.77 4.040.000 Sim kép Đặt mua
6 iTelecom 0879.44.88.99 4.040.000 Sim kép Đặt mua
7 iTelecom 0879.44.99.88 4.040.000 Sim kép Đặt mua
8 iTelecom 0879.44.55.88 4.040.000 Sim kép Đặt mua
9 iTelecom 0877.44.66.77 4.040.000 Sim kép Đặt mua
10 iTelecom 0879.33.44.66 4.040.000 Sim kép Đặt mua
11 iTelecom 0877.00.44.99 4.040.000 Sim kép Đặt mua
12 iTelecom 0879.44.66.99 5.350.000 Sim kép Đặt mua
13 iTelecom 0877.11.22.77 4.040.000 Sim kép Đặt mua
14 iTelecom 0877.00.11.55 4.040.000 Sim kép Đặt mua
15 iTelecom 0876.77.88.99 99.500.000 Sim kép Đặt mua
16 iTelecom 0877.00.22.44 4.040.000 Sim kép Đặt mua
17 iTelecom 0879.22.33.99 5.350.000 Sim kép Đặt mua
18 iTelecom 0877.44.66.99 6.700.000 Sim kép Đặt mua
19 iTelecom 0877.00.11.88 4.040.000 Sim kép Đặt mua
20 iTelecom 0878.11.77.99 9.450.000 Sim kép Đặt mua
21 iTelecom 0877.11.44.88 4.040.000 Sim kép Đặt mua
22 iTelecom 0879.22.44.77 4.040.000 Sim kép Đặt mua
23 iTelecom 0877.44.88.99 5.350.000 Sim kép Đặt mua
24 iTelecom 0877.00.44.55 4.040.000 Sim kép Đặt mua