- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Kép 3

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Đặt mua
2 Viettel 0986.22.33.88 99.000.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 0977.88.99.44 30.000.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 0971.11.66.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
5 Viettel 0961.11.77.99 68.000.000 Sim kép Đặt mua
6 Viettel 0965.22.88.99 79.000.000 Sim kép Đặt mua
7 Viettel 0976.558899 93.000.000 Sim kép Đặt mua
8 Viettel 0989.22.33.66 82.000.000 Sim kép Đặt mua
9 Viettel 0968.11.77.88 45.000.000 Sim kép Đặt mua
10 Viettel 0989.33.55.77 139.000.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0963.22.33.99 59.000.000 Sim kép Đặt mua
12 Viettel 0869.44.55.66 45.000.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 0868.33.44.55 54.500.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 0865.22.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 0961.44.55.66 106.000.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 0961.33.44.55 99.500.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0866.22.77.99 49.500.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0866.11.77.99 49.500.000 Sim kép Đặt mua
19 Viettel 0869.88.77.99 25.000.000 Sim kép Đặt mua
20 Viettel 0865.55.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
21 Viettel 0869.66.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
22 Viettel 0865.11.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 0981.33.44.55 106.000.000 Sim kép Đặt mua
24 Viettel 0396.77.44.11 2.700.000 Sim kép Đặt mua
25 Viettel 0397.33.44.22 2.700.000 Sim kép Đặt mua
26 Viettel 0389.77.22.55 3.000.000 Sim kép Đặt mua
27 Viettel 0396.77.33.11 2.600.000 Sim kép Đặt mua
28 Viettel 0396.77.88.00 3.000.000 Sim kép Đặt mua
29 Viettel 0396.77.11.44 2.600.000 Sim kép Đặt mua
30 Viettel 0389.44.33.77 2.600.000 Sim kép Đặt mua
31 Viettel 0397.66.33.44 3.000.000 Sim kép Đặt mua
32 Viettel 0389.77.44.66 3.000.000 Sim kép Đặt mua
33 Viettel 0389.88.44.55 2.700.000 Sim kép Đặt mua
34 Viettel 0397.33.88.44 3.000.000 Sim kép Đặt mua
35 Viettel 0389.44.33.66 2.700.000 Sim kép Đặt mua
36 Viettel 0397.33.88.22 3.000.000 Sim kép Đặt mua
37 Viettel 0396.77.44.33 2.600.000 Sim kép Đặt mua
38 Viettel 0379.44.55.22 3.000.000 Sim kép Đặt mua
39 Viettel 0379.44.99.11 3.000.000 Sim kép Đặt mua
40 Viettel 0397.55.66.33 3.000.000 Sim kép Đặt mua
41 Viettel 0397.55.44.11 2.700.000 Sim kép Đặt mua
42 Viettel 0389.77.44.55 2.900.000 Sim kép Đặt mua
43 Viettel 0389.44.22.66 3.000.000 Sim kép Đặt mua
44 Viettel 0397.66.99.00 2.700.000 Sim kép Đặt mua
45 Viettel 0379.44.55.00 2.700.000 Sim kép Đặt mua
46 Viettel 0389.11.00.77 2.900.000 Sim kép Đặt mua
47 Viettel 0379.44.11.00 3.000.000 Sim kép Đặt mua
48 Viettel 0397.66.99.44 3.000.000 Sim kép Đặt mua
49 Viettel 0396.55.44.22 2.700.000 Sim kép Đặt mua
50 Viettel 0358.11.88.99 23.700.000 Sim kép Đặt mua
51 Viettel 0976.88.44.11 4.400.000 Sim kép Đặt mua
52 Viettel 0368.11.77.99 27.300.000 Sim kép Đặt mua
53 Viettel 03.94.66.88.99 27.900.000 Sim kép Đặt mua
54 Viettel 09.8888.3377 39.900.000 Sim kép Đặt mua
55 Viettel 0982.88.44.99 11.900.000 Sim kép Đặt mua
56 Viettel 0373.99.11.33 9.050.000 Sim kép Đặt mua
57 Viettel 0378.44.55.88 4.940.000 Sim kép Đặt mua
58 Viettel 0346.00.55.77 2.780.000 Sim kép Đặt mua
59 Viettel 03.99.55.22.77 6.250.000 Sim kép Đặt mua
60 Viettel 0342.22.66.77 3.580.000 Sim kép Đặt mua