- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Lặp

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 078.333.7272 1.800.000 Sim lặp Đặt mua
2 Mobifone 0784.33.3737 1.300.000 Sim lặp Đặt mua
3 Mobifone 0703.22.6767 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
4 Mobifone 0703.32.1010 850.000 Sim lặp Đặt mua
5 Mobifone 0703.11.5858 1.800.000 Sim lặp Đặt mua
6 Mobifone 0898.87.4242 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
7 Mobifone 0792.33.8080 900.000 Sim lặp Đặt mua
8 Mobifone 0792.33.3030 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
9 Mobifone 078.666.3232 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
10 Mobifone 079.222.3434 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
11 Mobifone 079.345.0202 1.150.000 Sim lặp Đặt mua
12 Mobifone 0703.22.0404 800.000 Sim lặp Đặt mua
13 Mobifone 0792.33.9898 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
14 Mobifone 078.333.7575 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
15 Mobifone 07.8989.2121 2.200.000 Sim lặp Đặt mua
16 Mobifone 078.345.7272 1.300.000 Sim lặp Đặt mua
17 Mobifone 0703.22.7575 1.100.000 Sim lặp Đặt mua
18 Mobifone 0708.33.4040 750.000 Sim lặp Đặt mua
19 Mobifone 078.666.2323 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
20 Mobifone 0792.66.6161 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
21 Mobifone 0786.77.7373 1.400.000 Sim lặp Đặt mua
22 Mobifone 0703.22.6363 1.100.000 Sim lặp Đặt mua
23 Mobifone 076.555.8585 3.500.000 Sim lặp Đặt mua
24 Mobifone 0703.22.7474 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
25 Mobifone 0898.87.1919 1.800.000 Sim lặp Đặt mua
26 Mobifone 078.333.2424 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
27 Mobifone 07.6767.6161 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
28 Mobifone 078.999.2121 1.750.000 Sim lặp Đặt mua
29 Mobifone 0703.11.9898 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
30 Mobifone 0798.58.8383 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
31 Viettel 0971.35.3131 2.400.000 Sim lặp Đặt mua
32 Mobifone 0798.58.5050 750.000 Sim lặp Đặt mua
33 Mobifone 07.8989.2323 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
34 Mobifone 078.999.5151 2.050.000 Sim lặp Đặt mua
35 Mobifone 0789.92.1717 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
36 Mobifone 0786.77.6262 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
37 Mobifone 079.345.9191 1.800.000 Sim lặp Đặt mua
38 Mobifone 076.555.9090 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
39 Viettel 0961.51.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
40 Mobifone 078.333.5151 1.150.000 Sim lặp Đặt mua
41 Mobifone 079.222.3737 2.050.000 Sim lặp Đặt mua
42 Mobifone 078.333.7676 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
43 Mobifone 0789.86.8080 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
44 Mobifone 0708.33.3232 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
45 Viettel 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Đặt mua
46 Mobifone 0898.87.8181 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
47 Mobifone 078.333.2121 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
48 Mobifone 078.666.5353 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
49 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
50 Mobifone 0703.26.3737 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
51 Mobifone 0703.11.6161 2.300.000 Sim lặp Đặt mua
52 Mobifone 076.555.9292 2.200.000 Sim lặp Đặt mua
53 Mobifone 0792.33.6565 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
54 Mobifone 0703.27.2020 950.000 Sim lặp Đặt mua
55 Viettel 0981.77.0505 3.500.000 Sim lặp Đặt mua
56 Mobifone 07.85.85.61.61 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
57 Mobifone 079.222.1717 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
58 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
59 Mobifone 079.777.1414 1.300.000 Sim lặp Đặt mua
60 Mobifone 0703.22.0808 1.200.000 Sim lặp Đặt mua