* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lặp

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0878.33.9595 1.970.000 Sim lặp Đặt mua
2 iTelecom 0878.30.9898 1.790.000 Sim lặp Đặt mua
3 iTelecom 0877.10.7676 629.000 Sim lặp Đặt mua
4 iTelecom 0877.11.5151 769.000 Sim lặp Đặt mua
5 iTelecom 0879.11.2121 959.000 Sim lặp Đặt mua
6 iTelecom 0879.455.454 594.000 Sim lặp Đặt mua
7 iTelecom 0879.31.3434 440.000 Sim lặp Đặt mua
8 iTelecom 0877.15.9191 629.000 Sim lặp Đặt mua
9 iTelecom 0877.15.9393 629.000 Sim lặp Đặt mua
10 iTelecom 0879.96.7373 534.000 Sim lặp Đặt mua
11 iTelecom 0879.232.424 594.000 Sim lặp Đặt mua
12 iTelecom 0879.23.35.35 671.000 Sim lặp Đặt mua
13 iTelecom 0879.96.9292 750.000 Sim lặp Đặt mua
14 iTelecom 0877.00.9494 629.000 Sim lặp Đặt mua
15 iTelecom 0879.35.2525 671.000 Sim lặp Đặt mua
16 iTelecom 0877.15.4141 594.000 Sim lặp Đặt mua
17 iTelecom 0879.73.6363 594.000 Sim lặp Đặt mua
18 iTelecom 0879.01.9090 1.970.000 Sim lặp Đặt mua
19 iTelecom 0878.89.9191 2.240.000 Sim lặp Đặt mua
20 iTelecom 0878.18.9393 1.970.000 Sim lặp Đặt mua
21 iTelecom 0878.27.9292 1.970.000 Sim lặp Đặt mua
22 iTelecom 0878.37.9393 1.970.000 Sim lặp Đặt mua
23 iTelecom 0879.11.89.89 3.209.000 Sim lặp Đặt mua
24 iTelecom 0879.96.3030 534.000 Sim lặp Đặt mua