- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Lặp

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Máy bàn 028.9999.8585 15.000.000 Sim lặp Đặt mua
2 Máy bàn 02222.22.9292 6.250.000 Sim lặp Đặt mua
3 Máy bàn 024.2243.4242 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
4 Máy bàn 024.2243.4545 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
5 Máy bàn 02462.92.9797 910.000 Sim lặp Đặt mua
6 Máy bàn 024.2243.4040 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
7 Máy bàn 024.2204.7070 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
8 Máy bàn 024.2243.3737 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
9 Máy bàn 024.2243.4141 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
10 Máy bàn 024.2243.3636 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
11 Máy bàn 024.9999.8585 15.000.000 Sim lặp Đặt mua
12 Máy bàn 02466.88.8989 15.000.000 Sim lặp Đặt mua
13 Máy bàn 024.2243.3535 2.630.000 Sim lặp Đặt mua
14 Máy bàn 024.9999.8181 15.000.000 Sim lặp Đặt mua
15 Máy bàn 02466.83.6969 9.900.000 Sim lặp Đặt mua