- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Lặp

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.5151 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
2 Mobifone 07.0440.4646 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
3 Mobifone 0786.67.9696 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
4 Mobifone 078.999.8484 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
5 Mobifone 078.345.6363 2.300.000 Sim lặp Đặt mua
6 Mobifone 0784.39.3737 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
7 Mobifone 0708.64.5858 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
8 Mobifone 0708.92.1919 800.000 Sim lặp Đặt mua
9 Mobifone 0786.77.7171 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
10 Mobifone 0703.26.3737 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
11 Mobifone 0764.33.8989 2.250.000 Sim lặp Đặt mua
12 Mobifone 0789.91.2626 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
13 Mobifone 0798.58.9595 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
14 Mobifone 0898.87.6060 1.300.000 Sim lặp Đặt mua
15 Mobifone 0703.17.5959 900.000 Sim lặp Đặt mua
16 Mobifone 079.345.2727 1.100.000 Sim lặp Đặt mua
17 Mobifone 07.8989.5454 2.050.000 Sim lặp Đặt mua
18 Mobifone 0764.22.6969 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
19 Mobifone 0703.22.6363 1.100.000 Sim lặp Đặt mua
20 Mobifone 0793.88.3535 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
21 Mobifone 07.8989.0101 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
22 Mobifone 0789.91.6060 1.050.000 Sim lặp Đặt mua
23 Mobifone 0707.74.6767 1.100.000 Sim lặp Đặt mua
24 Mobifone 0708.65.3737 850.000 Sim lặp Đặt mua
25 Mobifone 078.333.8484 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
26 Mobifone 0703.22.1717 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
27 Mobifone 0783.22.9292 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
28 Mobifone 0783.68.6565 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
29 Mobifone 0703.26.7676 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
30 Mobifone 070.333.2727 1.400.000 Sim lặp Đặt mua
31 Mobifone 07.6767.6161 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
32 Mobifone 0792.33.3636 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
33 Mobifone 0797.33.3232 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
34 Mobifone 079.444.1818 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
35 Viettel 0961.85.4040 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
36 Mobifone 079997.7272 2.200.000 Sim lặp Đặt mua
37 Mobifone 079.444.9292 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
38 Mobifone 07.9998.9292 3.300.000 Sim lặp Đặt mua
39 Mobifone 0798.68.6767 1.100.000 Sim lặp Đặt mua
40 Mobifone 078.999.3131 2.150.000 Sim lặp Đặt mua
41 Mobifone 070.333.6161 1.300.000 Sim lặp Đặt mua
42 Mobifone 07.8989.2121 2.200.000 Sim lặp Đặt mua
43 Mobifone 0798.58.6969 1.550.000 Sim lặp Đặt mua
44 Mobifone 0783.22.4949 950.000 Sim lặp Đặt mua
45 Mobifone 0784.11.1919 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
46 Mobifone 0784.11.5757 950.000 Sim lặp Đặt mua
47 Mobifone 0798.58.4949 900.000 Sim lặp Đặt mua
48 Mobifone 078.333.9090 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
49 Mobifone 0703.23.7676 850.000 Sim lặp Đặt mua
50 Viettel 097.111.5050 8.700.000 Sim lặp Đặt mua
51 Viettel 097.123.1414 4.500.000 Sim lặp Đặt mua
52 Mobifone 078.333.7474 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
53 Mobifone 078.999.0303 1.750.000 Sim lặp Đặt mua
54 Viettel 097.111.3434 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
55 Mobifone 07.6969.6262 4.250.000 Sim lặp Đặt mua
56 Mobifone 0707.75.1717 1.300.000 Sim lặp Đặt mua
57 Mobifone 0792.33.2828 1.750.000 Sim lặp Đặt mua
58 Mobifone 0789.92.1818 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
59 Mobifone 0784.33.7272 1.000.000 Sim lặp Đặt mua
60 Mobifone 078.353.6969 1.200.000 Sim lặp Đặt mua