* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lặp

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0869.81.6363 390.000 Sim lặp Đặt mua
2 Viettel 0869.81.6565 390.000 Sim lặp Đặt mua
3 Viettel 0869.81.7171 390.000 Sim lặp Đặt mua
4 Viettel 0869.81.7878 390.000 Sim lặp Đặt mua
5 Viettel 0869.82.0101 390.000 Sim lặp Đặt mua
6 Viettel 0869.82.0202 390.000 Sim lặp Đặt mua
7 Viettel 0869.82.0303 390.000 Sim lặp Đặt mua
8 Viettel 0869.82.0505 390.000 Sim lặp Đặt mua
9 Viettel 0869.82.0606 390.000 Sim lặp Đặt mua
10 Viettel 0869.82.0808 390.000 Sim lặp Đặt mua
11 Viettel 0869.82.1010 390.000 Sim lặp Đặt mua
12 Viettel 0869.82.1313 390.000 Sim lặp Đặt mua
13 Viettel 0869.82.1515 390.000 Sim lặp Đặt mua
14 Viettel 0869.82.2121 390.000 Sim lặp Đặt mua
15 Viettel 0869.82.3030 390.000 Sim lặp Đặt mua
16 Viettel 0869.82.3131 390.000 Sim lặp Đặt mua
17 Viettel 0869.82.3232 390.000 Sim lặp Đặt mua
18 Viettel 0869.82.4040 390.000 Sim lặp Đặt mua
19 Viettel 0869.82.4141 390.000 Sim lặp Đặt mua
20 Viettel 0869.82.4242 390.000 Sim lặp Đặt mua
21 Viettel 0869.82.4343 390.000 Sim lặp Đặt mua
22 Viettel 0869.82.4545 390.000 Sim lặp Đặt mua
23 Viettel 0869.82.4646 390.000 Sim lặp Đặt mua
24 Viettel 0869.82.4848 390.000 Sim lặp Đặt mua