- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Lộc Phát

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0374.939.586 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
2 Viettel 0395.358.086 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
3 Viettel 0392.734.586 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
4 Viettel 0348.81.5686 550.000 Sim lộc phát Đặt mua
5 Viettel 0342.365.968 750.000 Sim lộc phát Đặt mua
6 Viettel 0335.750.286 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
7 Viettel 0354.431.468 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
8 Viettel 0376.983.068 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
9 Viettel 0372.253.168 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
10 Viettel 0375.214.086 390.000 Sim lộc phát Đặt mua
11 Viettel 038.85.9.1968 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
12 Viettel 0382.424.986 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
13 Viettel 0344.952.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
14 Viettel 0344.293.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
15 Viettel 0355.487.286 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
16 Viettel 0365.025.786 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
17 Viettel 0358.694.368 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
18 Viettel 0374.307.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
19 Viettel 0337.909.568 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
20 Viettel 0344.398.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
21 Viettel 0372.901.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
22 Viettel 0383.637.386 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
23 Viettel 0359.346.786 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
24 Viettel 0326.299.786 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
25 Viettel 0387.440.786 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
26 Viettel 0372.857.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
27 Viettel 0353.384.968 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
28 Viettel 0389.856.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
29 Viettel 0386.748.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
30 Viettel 0399.649.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
31 Viettel 0364.530.386 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
32 Viettel 0376.920.986 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
33 Viettel 0384.018.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
34 Viettel 0353.634.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
35 Viettel 0358.305.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
36 Viettel 0384.202.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
37 Viettel 0376.640.768 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
38 Viettel 0393.891.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
39 Viettel 0363.86.1468 1.109.000 Sim lộc phát Đặt mua
40 Viettel 0362.054.186 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
41 Viettel 0374.306.786 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
42 Viettel 0343.194.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
43 Viettel 0356.05.3986 790.000 Sim lộc phát Đặt mua
44 Viettel 0392.164.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
45 Viettel 0349.04.3386 850.000 Sim lộc phát Đặt mua
46 Viettel 0375.178.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
47 Viettel 0355.429.068 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
48 Viettel 0346.420.686 959.000 Sim lộc phát Đặt mua
49 Viettel 0398.840.286 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
50 Viettel 0325.105.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
51 Viettel 0348.726.986 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
52 Viettel 0395.109.486 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
53 Viettel 0327.104.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
54 Viettel 0366.028.786 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
55 Viettel 0325.274.268 769.000 Sim lộc phát Đặt mua
56 Viettel 0344.696.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
57 Viettel 0397.355.786 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
58 Viettel 0379.616.086 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
59 Viettel 0329.634.786 699.000 Sim lộc phát Đặt mua
60 Viettel 0388.429.286 699.000 Sim lộc phát Đặt mua