- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0829.011.990 8.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0836.261.990 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0833.771.990 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0707.32.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 07.9993.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0786.57.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0774.18.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0798.32.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0784.17.1990 1.512.500 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0793.81.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0908.13.1990 5.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0792.24.1990 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0797.31.1990 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0799.76.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0797.53.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0785.91.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0937.87.1990 3.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0786.19.1990 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0798.31.1990 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0785.58.1990 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0784.88.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0784.75.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0899.95.1990 2.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0799.75.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0793.87.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0785.31.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0799.81.1990 1.737.500 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0797.21.1990 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0785.28.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0896.95.1990 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0797.24.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0899.76.1990 2.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0899.75.1990 2.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0785.71.1990 1.662.500 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 0896.7.4.1990 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0898.8.3.1990 2.910.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0896.7.1.1990 2.260.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0896.7.2.1990 2.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Mobifone 0798.08.1990 1.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Mobifone 0898.8.1.1990 2.940.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Mobifone 0896.04.1990 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Mobifone 0896.7.3.1990 2.150.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Mobifone 0896.70.1990 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0789.5.3.1990 1.775.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0907.5.1.1990 2.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Mobifone 0898.8.4.1990 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0899.6.7.1990 2.390.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Mobifone 0907.3.6.1990 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0899.6.5.1990 2.225.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Mobifone 0789.6.5.1990 1.775.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Mobifone 0932.8.8.1990 8.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0899.6.6.1990 4.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Mobifone 0702.8.8.1990 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Vinaphone 0819.38.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Vinaphone 0826.05.1990 7.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 094.164.1990 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Vinaphone 0889.86.1990 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 0825.83.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Vinaphone 0815.52.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 0816.67.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Vinaphone 085.777.1990 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Vinaphone 0819.15.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Vinaphone 0818.52.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Vinaphone 08.1965.1990 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Vinaphone 0828.59.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Vinaphone 082.357.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Vinaphone 081.253.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Vinaphone 0947.94.1990 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Vinaphone 0813.22.1990 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Vinaphone 082.688.1990 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Vinaphone 0813.96.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Vinaphone 0854.05.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Vinaphone 0823.16.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Vinaphone 0818.85.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Vinaphone 0823.56.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Vinaphone 0949.74.1990 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Vinaphone 0888.78.1990 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Vinaphone 0828.71.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Vinaphone 081.249.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Vinaphone 0828.57.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Vinaphone 0815.96.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Vinaphone 081.333.1990 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Vinaphone 0889.10.1990 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Vinaphone 0823.17.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Vinaphone 0823.38.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Vinaphone 0828.17.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Vinaphone 0857.04.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Vinaphone 0829.33.1990 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Vinaphone 0815.65.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Vinaphone 085.243.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Vinaphone 0823.58.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Vinaphone 0813.17.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Vinaphone 08.1960.1990 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Vinaphone 085.214.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Vinaphone 0858.04.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Vinaphone 0816.56.1990 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Vinaphone 0844.22.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Vinaphone 0859.88.1990 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Vinaphone 08.1369.1990 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Vinaphone 0855.04.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Vinaphone 0828.72.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Vinaphone 0823.78.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Vinaphone 0813.32.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Vinaphone 0818.31.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Vinaphone 0823.69.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Vinaphone 081.555.1990 6.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Vinaphone 0828.63.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Vinaphone 082.456.1990 5.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Vinaphone 08.1973.1990 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Vinaphone 081.297.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Vinaphone 0816.83.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Vinaphone 0817.66.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Vinaphone 0818.95.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Vinaphone 0828.76.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Vinaphone 08.1964.1990 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Vinaphone 0813.36.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Vinaphone 0819.36.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Vinaphone 0815.56.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Vinaphone 0819.52.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Vinaphone 088.969.1990 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Vinaphone 0917.40.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Vinaphone 0828.75.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Vinaphone 0854.03.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Vinaphone 0818.75.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Vinaphone 081.294.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Vinaphone 08.1967.1990 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Vinaphone 0823.37.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Vinaphone 0818.72.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Vinaphone 0819.26.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Vinaphone 0888.49.1990 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Vinaphone 0856.48.1990 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Vinaphone 0856.47.1990 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Vinaphone 0819.35.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Vinaphone 0826.97.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Vinaphone 0815.27.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Vinaphone 0827.51.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Vinaphone 0825.61.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Vinaphone 0817.65.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Vinaphone 0819.53.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Vinaphone 0823.76.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Vinaphone 0829.73.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Vinaphone 0823.27.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Vinaphone 0825.77.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Vinaphone 0859.46.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Vinaphone 0823.72.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Vinaphone 0825.73.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Vinaphone 0815.26.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Vinaphone 0827.86.1990 1.190.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795

DMCA.com Protection Status