- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0888.02.07.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0989.14.05.94 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0828.19.02.94 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0377.290.294 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0855.09.06.94 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0888.26.10.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0888.24.02.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0945.09.11.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0888.29.07.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0888.09.02.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0982.19.01.94 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0975.26.12.94 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0333.07.08.94 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0962.18.03.94 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0853.09.09.94 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0969.17.03.94 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0938.08.07.94 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0856.06.11.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0944.09.11.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0979.24.03.94 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0825.01.06.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0938.06.10.94 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0974.09.02.94 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0835.01.05.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0859.09.01.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0931.21.03.94 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0849.01.03.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0888.05.02.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0888.13.11.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Vinaphone 0836.13.10.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Viettel 0333.07.09.94 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Vinaphone 0888.30.12.94 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0938.04.09.94 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Viettel 0987.03.01.94 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Viettel 0984.27.01.94 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Vietnamobile 0583.18.07.94 630.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Mobifone 0785.27.1994 1.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0908.130.494 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0908.15.07.94 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Mobifone 0931.28.12.94 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0785.24.1994 1.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Mobifone 0933.24.07.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0933.20.07.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Mobifone 0931.28.08.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Mobifone 0931.27.01.94 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0931.25.05.94 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Mobifone 0937.29.06.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Mobifone 0797.38.1994 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
87 Mobifone 0931.27.03.94 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Mobifone 0784.79.1994 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Mobifone 0784.75.1994 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Mobifone 0937.19.08.94 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Mobifone 0798.45.1994 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
92 Mobifone 0931.29.05.94 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Mobifone 0901.29.10.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Mobifone 0937.23.03.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Mobifone 0937.05.02.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Mobifone 0785.36.1994 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Mobifone 0931.21.06.94 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Mobifone 0798.25.1994 1.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Mobifone 0937.24.07.94 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Mobifone 0937.22.07.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Mobifone 0908.30.05.94 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Mobifone 0908.14.09.94 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Mobifone 0931.21.04.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Mobifone 0937.28.09.94 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Mobifone 0908.02.01.94 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Mobifone 0933.13.07.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Mobifone 0908.21.07.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Mobifone 0901.25.11.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Mobifone 0784.76.1994 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Mobifone 0908.14.10.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Mobifone 0937.27.05.94 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Mobifone 0797.62.1994 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Mobifone 0937.98.1994 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Mobifone 0937.26.07.94 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Mobifone 0908.05.12.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
116 Mobifone 0793.89.1994 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Mobifone 0793.72.1994 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Mobifone 0931.21.02.94 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Mobifone 0937.04.08.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Mobifone 0896.95.1994 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Mobifone 0786.63.1994 1.512.500 Sim năm sinh Đặt mua
122 Mobifone 0908.03.09.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Mobifone 0908.16.07.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Mobifone 0784.57.1994 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Mobifone 0784.60.1994 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
126 Mobifone 0797.49.1994 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Mobifone 0793.49.1994 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
128 Mobifone 0931.21.07.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Mobifone 0784.78.1994 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Mobifone 0937.08.01.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Mobifone 0901.26.04.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Mobifone 0797.71.1994 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Mobifone 0931.25.02.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Mobifone 0931.22.02.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Mobifone 0937.26.10.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Mobifone 0937.07.09.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Viettel 0392.29.11.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Viettel 0356.23.06.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Viettel 0354.07.08.94 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 0373.30.01.94 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Viettel 0398.21.04.94 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Viettel 0373.28.08.94 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Viettel 0365.13.07.94 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Vinaphone 0941.27.08.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Vinaphone 0911.27.01.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Vinaphone 0941.26.11.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Vinaphone 0911.27.05.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Vinaphone 0941.26.06.94 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Vinaphone 0911.27.08.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Vinaphone 0911.26.08.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Vinaphone 0941.27.04.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Vinaphone 0941.26.09.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Vinaphone 0911.26.07.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Vinaphone 0911.27.02.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Vinaphone 0911.26.12.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Vinaphone 0911.26.09.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Vinaphone 0911.27.03.94 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Vinaphone 0941.27.01.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Vinaphone 0911.27.07.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Vinaphone 0941.27.02.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Vinaphone 0941.26.10.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Vinaphone 0941.27.07.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Vinaphone 0941.26.12.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Vinaphone 0911.27.04.94 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Vinaphone 0941.26.07.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Viettel 0983.15.07.94 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Vinaphone 0911.26.10.94 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Vinaphone 0941.27.03.94 2.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Vinaphone 081771.1994 2.080.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Vinaphone 0912.11.02.94 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Vinaphone 081.737.1994 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Vinaphone 0828.98.1994 5.760.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Vinaphone 083.523.1994 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Vinaphone 083.888.1994 5.570.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Vinaphone 0857.66.1994 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Vinaphone 0913.31.10.94 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Vinaphone 0823.92.1994 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Vinaphone 0819.86.1994 4.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Vinaphone 0825.98.1994 3.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Vinaphone 0825.95.1994 5.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status