- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0395.04.0606 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0365.46.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0912.18.05.06 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0912.24.03.06 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0777.96.2006 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0786.70.2006 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0765.29.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0931.13.06.06 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0385.88.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.84.2006 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0382.07.08.06 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0853.07.07.06 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0373.18.0606 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0931.17.06.06 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0888.27.09.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Vietnamobile 0587.51.2006 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0353.46.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0888.26.08.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0798.35.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0769.63.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0911.14.04.06 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0778.91.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0707.82.2006 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0396.38.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0931.15.06.06 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0359.78.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vietnamobile 0587.47.2006 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0348.41.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0775.02.06.06 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0779.07.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0792.06.12.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0774.15.0606 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0387.22.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0764.21.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0777.06.11.06 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0365.86.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0888.13.12.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0785.87.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0344.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0769.60.2006 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0384.40.2006 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0857.13.08.06 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 08.18.01.2006 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0949.34.2006 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0777.15.2006 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0773.05.02.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0354.34.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0797.71.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vinaphone 0814.30.03.06 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0396.05.05.06 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0846.24.01.06 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0828.15.04.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0775.02.02.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0394.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0931.16.06.06 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vietnamobile 0566.36.2006 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0826.28.10.06 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0792.03.03.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0774.67.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0703.61.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Vinaphone 0888.09.12.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Mobifone 0775.02.01.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 0777.14.06.06 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Mobifone 0775.02.05.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 093.24.3.2006 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Mobifone 0786.28.06.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Mobifone 0786.01.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Vinaphone 0858.111.006 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0707.86.2006 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0937.24.06.06 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Mobifone 0707.30.2006 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Mobifone 0768.66.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Viettel 0395.03.0606 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Mobifone 0707.89.2006 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Mobifone 0785.97.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0938.16.06.06 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0707.33.2006 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Vinaphone 0856.07.06.06 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0785.94.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 Viettel 0356.43.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0777.02.06.06 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Mobifone 0703.69.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Vinaphone 0949.43.2006 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0937.22.06.06 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Mobifone 0765.85.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
86 Mobifone 0785.04.05.06 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Mobifone 0777.02.04.06 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Vinaphone 0947.03.03.06 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Mobifone 0797.47.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Vinaphone 0888.05.03.06 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Mobifone 0764.92.2006 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Vinaphone 0853.09.09.06 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Vietnamobile 0583.32.2006 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Viettel 0372.79.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Vinaphone 0824.141.006 700.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Mobifone 0783.25.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
97 Mobifone 0908.29.04.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Mobifone 0908.28.10.06 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Mobifone 0937.19.12.06 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Mobifone 0793.42.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
101 Mobifone 0937.10.07.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Mobifone 0786.46.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
103 Mobifone 0794.70.2006 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Mobifone 0901.26.07.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Mobifone 0908.21.12.06 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Mobifone 0931.28.04.06 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Mobifone 0937.23.02.06 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Mobifone 0798.76.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
109 Mobifone 0901.26.0506 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Mobifone 0937.21.03.06 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Mobifone 0785.56.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
112 Mobifone 0931.21.04.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Mobifone 0937.09.01.06 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
114 Mobifone 0785.82.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
115 Mobifone 0797.44.2006 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
116 Mobifone 0908.26.01.06 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Mobifone 0937.14.10.06 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Mobifone 0933.28.09.06 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Mobifone 0931.22.07.06 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Mobifone 0937.26.11.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Mobifone 0786.12.2006 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
122 Mobifone 0784.81.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
123 Mobifone 0797.19.0606 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
124 Mobifone 0797.02.0606 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Mobifone 0908.300.306 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
126 Mobifone 0786.19.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
127 Mobifone 0937.24.07.06 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Mobifone 0784.12.0606 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
129 Mobifone 0794.72.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
130 Mobifone 0933.05.02.06 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Mobifone 0933.02.01.06 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
132 Mobifone 0793.82.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
133 Mobifone 0786.57.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
134 Mobifone 0937.14.09.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
135 Mobifone 0901.20.06.06 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Mobifone 0931.25.11.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Mobifone 0783.44.2006 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
138 Mobifone 0931.26.08.06 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Mobifone 0937.08.11.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Mobifone 0931.23.07.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Mobifone 0785.21.0606 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
142 Mobifone 0786.47.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
143 Mobifone 0937.15.03.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Mobifone 0937.09.12.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Mobifone 0937.62.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Mobifone 0931.21.02.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Mobifone 0937.25.06.06 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Mobifone 0908.21.03.06 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Mobifone 0937.02.05.06 2.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Mobifone 0798.52.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
151 Mobifone 0931.22.03.06 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
152 Mobifone 0937.18.04.06 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Mobifone 0786.52.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
154 Mobifone 0793.77.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Mobifone 0937.05.09.06 1.520.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Mobifone 0792.85.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
157 Mobifone 0933.24.01.06 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Mobifone 0937.19.11.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Mobifone 0937.29.11.06 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Mobifone 0901.29.01.06 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Mobifone 0797.32.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
162 Mobifone 0933.26.09.06 1.350.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Mobifone 0783.52.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
164 Mobifone 0933.06.04.06 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Mobifone 0937.15.04.06 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Mobifone 0786.32.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
167 Mobifone 0931.28.02.06 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Mobifone 0797.56.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
169 Mobifone 09.08.05.01.06 1.760.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Mobifone 0933.06.12.06 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
171 Mobifone 0937.29.10.06 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Mobifone 0784.1111.06 1.437.500 Sim năm sinh Đặt mua
173 Mobifone 0798.62.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
174 Mobifone 0937.24.10.06 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Mobifone 0785.44.2006 1.450.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Mobifone 0797.27.2006 1.512.500 Sim năm sinh Đặt mua
177 Mobifone 0937.18.08.06 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Mobifone 0937.30.11.06 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Mobifone 0785.06.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
180 Mobifone 0798.74.2006 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status