- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Năm Sinh 2023

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 097.111.5050 8.700.000 Sim lặp Đặt mua
2 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 097.123.9933 5.700.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 0981.77.3030 2.900.000 Sim lặp Đặt mua
5 Viettel 0971.12.4040 3.290.000 Sim lặp Đặt mua
6 Viettel 0961.44.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
7 Viettel 0971.36.0303 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
8 Viettel 0961.51.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
9 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0971.13.0202 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
13 Viettel 0961.86.4040 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
14 Viettel 0961.77.3131 2.400.000 Sim lặp Đặt mua
15 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 09.6116.6464 4.000.000 Sim lặp Đặt mua
17 Viettel 097.123.9955 5.700.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0971.91.0202 1.600.000 Sim lặp Đặt mua
19 Viettel 0971.14.0202 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 09.6116.9797 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
21 Viettel 0961.83.4040 1.200.000 Sim lặp Đặt mua
22 Viettel 0961.60.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 0961.98.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
24 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
25 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
26 Viettel 0961.20.2200 3.800.000 Sim kép Đặt mua
27 Viettel 0961.83.0606 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
28 Viettel 097.113.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
29 Viettel 0961.33.8484 2.700.000 Sim lặp Đặt mua
30 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
31 Viettel 0961.22.4040 3.690.000 Sim lặp Đặt mua
32 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
33 Viettel 0961.52.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
34 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0961.01.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
36 Viettel 097.123.0202 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0975.322222 250.000.000 Sim ngũ quý Đặt mua
38 Viettel 0971.61.6611 6.400.000 Sim kép Đặt mua
39 Viettel 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0981.52.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
42 Viettel 096.123.7722 4.000.000 Sim kép Đặt mua
43 Viettel 096.123.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
44 Viettel 09.8118.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
45 Viettel 096.123.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
46 Viettel 0983.333.111 85.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
47 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 Sim kép Đặt mua
48 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
49 Viettel 096.123.0011 5.700.000 Sim kép Đặt mua
50 Viettel 0971.77.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
51 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0981.33.0202 2.700.000 Sim lặp Đặt mua
53 Viettel 09.7117.4141 5.300.000 Sim lặp Đặt mua
54 Viettel 09.6116.5522 4.000.000 Sim kép Đặt mua
55 Viettel 0971.66.0202 2.500.000 Sim lặp Đặt mua
56 Viettel 0961.83.3030 1.700.000 Sim lặp Đặt mua
57 Viettel 097.111.4141 6.400.000 Sim lặp Đặt mua
58 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 Sim lặp Đặt mua
59 Viettel 0971.36.5151 1.500.000 Sim lặp Đặt mua
60 Viettel 09.7117.3434 5.300.000 Sim lặp Đặt mua