- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0335.400.138 390.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Viettel 0385.530.938 390.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Viettel 0377.423.278 390.000 Sim ông địa Đặt mua
4 Viettel 0965.407.238 490.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Viettel 0969.415.178 490.000 Sim ông địa Đặt mua
6 Viettel 0325.586.078 390.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Viettel 0866.111.378 440.000 Sim ông địa Đặt mua
8 Mobifone 0766.027.278 469.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Mobifone 0763.131.938 384.000 Sim ông địa Đặt mua
10 Mobifone 0776.200.138 384.000 Sim ông địa Đặt mua
11 Viettel 0354.839.878 440.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Viettel 0865.798.878 440.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Mobifone 0705.954.878 384.000 Sim ông địa Đặt mua
14 Viettel 0987.357.278 440.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Mobifone 0896.505.138 384.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Viettel 0867.094.838 440.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Viettel 0388.327.778 440.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Viettel 0373.944.838 440.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Viettel 0866.333.278 440.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Viettel 0347.698.778 440.000 Sim ông địa Đặt mua
21 Viettel 0359.643.338 440.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Mobifone 0896.529.538 384.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Viettel 0382.016.838 479.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Mobifone 0773.344.378 384.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Viettel 0973.654.478 440.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Mobifone 0896.524.178 384.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Mobifone 0763.172.878 384.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Viettel 0862.686.578 440.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Mobifone 0936.075.178 436.500 Sim ông địa Đặt mua
30 Mobifone 0705.936.978 384.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Mobifone 0778.543.078 384.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Mobifone 0776.224.938 384.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Mobifone 0796.295.738 469.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Viettel 0385.124.838 440.000 Sim ông địa Đặt mua
35 Mobifone 0778.535.738 384.000 Sim ông địa Đặt mua
36 Viettel 0387.941.838 440.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Viettel 0869.677.738 440.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Viettel 0985.876.978 440.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Mobifone 0782.355.638 469.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Mobifone 0778.508.178 384.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Viettel 0389.458.878 440.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Mobifone 0705.414.738 384.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Viettel 0867.218.838 440.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Viettel 0866.817.838 440.000 Sim ông địa Đặt mua
45 iTelecom 0877.129.078 419.000 Sim ông địa Đặt mua
46 iTelecom 0879.978.938 460.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Viettel 0866.247.778 440.000 Sim ông địa Đặt mua
48 Mobifone 0705.468.038 384.000 Sim ông địa Đặt mua
49 Mobifone 0763.042.578 384.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Viettel 0363.033.778 461.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Viettel 0385.450.878 440.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Viettel 0366.777.578 440.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Mobifone 0705.443.738 384.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Viettel 0866.384.638 440.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Mobifone 0705.944.638 384.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Viettel 0326.084.838 440.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Mobifone 0763.149.578 384.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Mobifone 0769.224.838 469.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Viettel 0353.357.778 440.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Mobifone 0705.669.478 489.000 Sim ông địa Đặt mua