- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Mobifone 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vinaphone 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Vinaphone 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Vinaphone 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Mobifone 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Mobifone 0933.49.49.53 2.940.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Mobifone 0937.49.49.53 2.940.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Mobifone 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Mobifone 0933.46.4953 1.212.500 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Mobifone 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Mobifone 0908.6777.49 875.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Mobifone 0933.42.49.53 945.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Mobifone 0937.66.4953 1.287.500 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Mobifone 0901.62.49.53 945.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Mobifone 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Mobifone 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Mobifone 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0964.62.4953 1.475.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Viettel 0358.29.4953 910.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 0975.42.4953 1.475.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0355.77.4078 3.200.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Vinaphone 0911.33.4078 14.000.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Vinaphone 091.335.4078 9.000.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Vinaphone 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Vinaphone 0912.51.4078 6.800.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
28 Vinaphone 0916.33.4078 11.000.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Viettel 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
31 Vinaphone 082.999.4078 3.390.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Vinaphone 0856.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
33 Vinaphone 0819.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
34 Vinaphone 0836.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Vinaphone 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Đặt mua
36 Vinaphone 09.1983.4078 6.090.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Vinaphone 0949.53.4078 6.000.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Vinaphone 0948.98.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Vinaphone 0945.13.49.53 16.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
40 Vinaphone 0946.22.4078 3.800.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Vinaphone 0912.98.4078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Vinaphone 0944.78.4078 4.500.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Vinaphone 0911.52.4078 3.800.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Vinaphone 0826.13.4953 7.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
45 Viettel 0865.83.4953 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
46 Viettel 0867.07.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
47 Viettel 0983.49.77.49 4.390.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Viettel 0966.33.4078 7.890.000 Sim ông địa Đặt mua
49 Viettel 0988.49.77.49 4.350.000 Sim đặc biệt Đặt mua
50 Viettel 0355.22.4078 2.460.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Viettel 033.898.4078 1.980.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Viettel 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Vinaphone 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Vinaphone 0948.88.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
55 Vinaphone 0919.924.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Vinaphone 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Vinaphone 0888.77.7749 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
58 Vinaphone 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Vinaphone 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
60 Vinaphone 0917.004.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
61 Vinaphone 0941.49.49.53 3.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
62 Vinaphone 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
63 Vinaphone 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
64 Vinaphone 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
65 Vinaphone 0888.834.078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
66 Vinaphone 0812.77.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
67 Vinaphone 0947.684.078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
68 Vinaphone 0944.13.49.53 19.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
69 Vinaphone 08.1992.4078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
70 Vinaphone 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
71 Vinaphone 0919.804.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
72 Vinaphone 0888.894.078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
73 Vinaphone 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
74 Vinaphone 0914.994.078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
75 Vinaphone 0947.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
76 Vinaphone 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Đặt mua
77 Vinaphone 0911.164.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
78 Vinaphone 0839.994.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
79 Vinaphone 0888.42.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
80 Vinaphone 0888.804.078 12.000.000 Sim ông địa Đặt mua
81 Vinaphone 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
82 Vinaphone 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
83 Vinaphone 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
84 Vinaphone 0919.754.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
85 Vinaphone 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
86 Vinaphone 08.1981.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
87 Vinaphone 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
88 Vinaphone 0829.154.078 4.000.000 Sim ông địa Đặt mua
89 Vinaphone 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
90 Mobifone 0899.81.4078 1.220.000 Sim ông địa Đặt mua
91 Mobifone 0902.17.4953 1.145.000 Sim đặc biệt Đặt mua
92 Mobifone 0789.0.777.49 1.145.000 Sim đặc biệt Đặt mua
93 Mobifone 0932.26.4078 1.445.000 Sim ông địa Đặt mua
94 Mobifone 0934.49.77.49 1.220.000 Sim đặc biệt Đặt mua
95 Vinaphone 0857.787.749 700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
96 Vinaphone 0853.414.953 700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
97 Mobifone 0789.15.4078 6.490.000 Sim ông địa Đặt mua
98 Mobifone 0795.15.4078 3.120.000 Sim ông địa Đặt mua
99 Vinaphone 0912.377749 700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
100 Vinaphone 0919.0777.49 700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
101 Mobifone 0936.43.4953 1.145.000 Sim đặc biệt Đặt mua
102 Mobifone 0932.234.953 1.160.000 Sim đặc biệt Đặt mua
103 Mobifone 0779.234.078 1.160.000 Sim ông địa Đặt mua
104 Vinaphone 0888.47774.9 910.000 Sim đặc biệt Đặt mua
105 Viettel 0336.497.749 910.000 Sim đặc biệt Đặt mua
106 Viettel 0961.78.77.49 735.000 Sim đặc biệt Đặt mua
107 Viettel 0384.7777.49 1.190.000 Sim đặc biệt Đặt mua
108 Viettel 0347.88.77.49 770.000 Sim đặc biệt Đặt mua
109 Vinaphone 0859.524.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
110 Mobifone 0762.014.078 610.000 Sim ông địa Đặt mua
111 Mobifone 0796.84.4953 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
112 Mobifone 0774.714.078 820.000 Sim ông địa Đặt mua
113 Mobifone 0763.06.4953 525.000 Sim đặc biệt Đặt mua
114 Viettel 0961.174.078 2.760.000 Sim ông địa Đặt mua
115 Viettel 0865.87.4078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
116 Mobifone 0937.63.4953 1.470.000 Sim đặc biệt Đặt mua
117 Vietnamobile 0928.0.14078 1.110.000 Sim ông địa Đặt mua
118 iTelecom 087.993.4078 700.000 Sim ông địa Đặt mua
119 Vinaphone 0886.61.7749 850.000 Sim đặc biệt Đặt mua
120 Vinaphone 0815.324.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
121 Mobifone 0708.23.49.53 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
122 Mobifone 0904.99.7749 1.380.000 Sim đặc biệt Đặt mua
123 Viettel 0356.50.4078 1.020.000 Sim ông địa Đặt mua
124 Vinaphone 0919.32.7749 2.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
125 Viettel 0362.39.49.53 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
126 Vinaphone 0833.7777.49 2.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
127 Vinaphone 0852.14.7749 850.000 Sim đặc biệt Đặt mua
128 Viettel 0344.19.4078 950.000 Sim ông địa Đặt mua
129 Vinaphone 084.204.4078 980.000 Sim ông địa Đặt mua
130 Vietnamobile 0923.65.4953 2.050.000 Sim đặc biệt Đặt mua
131 Mobifone 0898.234.078 1.500.000 Sim ông địa Đặt mua
132 Mobifone 0708.02.4953 750.000 Sim đặc biệt Đặt mua
133 Vinaphone 0815.634.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
134 Viettel 0866.65.4078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
135 Vietnamobile 0921.964.078 1.100.000 Sim ông địa Đặt mua
136 Viettel 0976.33.4078 6.900.000 Sim ông địa Đặt mua
137 Vietnamobile 0569.634.078 1.250.000 Sim ông địa Đặt mua
138 Viettel 086.223.4078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
139 Vinaphone 0832.07.4953 973.000 Sim đặc biệt Đặt mua
140 Vinaphone 0854.144.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
141 Vinaphone 0943.494.078 1.030.000 Sim ông địa Đặt mua
142 Viettel 0974.43.4078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
143 Vinaphone 083.789.4078 6.200.000 Sim ông địa Đặt mua
144 Vinaphone 0813.484.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
145 Mobifone 090.49.777.49 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
146 Vinaphone 0849.48.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
147 Vinaphone 0918.69.4953 3.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
148 Vinaphone 0813.104.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
149 Mobifone 0784.194.078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
150 Mobifone 0763.05.4953 525.000 Sim đặc biệt Đặt mua
151 Vinaphone 0943.614.078 1.500.000 Sim ông địa Đặt mua
152 Viettel 0869.25.4953 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
153 Vinaphone 0828.464.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
154 Viettel 0984.124.078 4.110.000 Sim ông địa Đặt mua
155 Vinaphone 0816.914.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
156 Vietnamobile 092773.4078 1.150.000 Sim ông địa Đặt mua
157 Mobifone 0707.93.4953 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
158 Mobifone 0708.21.49.53 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
159 Viettel 0334.29.4078 1.740.000 Sim ông địa Đặt mua
160 Viettel 098.232.4078 5.500.000 Sim ông địa Đặt mua
161 Mobifone 0795.114.078 1.212.500 Sim ông địa Đặt mua
162 Mobifone 0703.26.4953 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
163 Gmobile 0996.024.078 770.000 Sim ông địa Đặt mua
164 Mobifone 076.390.4078 1.980.000 Sim ông địa Đặt mua
165 Vinaphone 0859.834.078 799.000 Sim ông địa Đặt mua
166 Viettel 098.41.04953 3.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
167 Vinaphone 0827.524.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
168 Vietnamobile 0926.73.4953 1.330.000 Sim đặc biệt Đặt mua
169 Mobifone 0798.13.4953 2.480.000 Sim đặc biệt Đặt mua
170 Viettel 0974.25.4078 2.890.000 Sim ông địa Đặt mua
171 Vinaphone 0836.444.078 1.970.000 Sim ông địa Đặt mua
172 Vietnamobile 0929.544.078 2.240.000 Sim ông địa Đặt mua
173 Vinaphone 08.4807.4078 1.100.000 Sim ông địa Đặt mua
174 Vinaphone 0917.87.4078 2.800.000 Sim ông địa Đặt mua
175 Viettel 0865.50.4078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
176 Viettel 0383.91.49.53 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
177 Vinaphone 0824.064.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
178 Vinaphone 08.2442.4078 1.790.000 Sim ông địa Đặt mua
179 Mobifone 0772.37.4078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
180 Vietnamobile 0929.064.078 2.240.000 Sim ông địa Đặt mua

Mua bán simsodep giá gốc

DMCA.com Protection Status