- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0566.17.4953 594.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Vietnamobile 0582.554.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vietnamobile 0523.584.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
4 Vietnamobile 0586.534.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Vietnamobile 0523.504.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
6 Vietnamobile 0523.894.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Vietnamobile 0528.404.078 769.000 Sim ông địa Đặt mua
8 Vietnamobile 056.789.4078 24.200.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Vietnamobile 0523.214.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
10 Vietnamobile 0523.574.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
11 Vietnamobile 0523.864.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Vietnamobile 05.222.94953 594.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Vietnamobile 0565.404.078 940.000 Sim ông địa Đặt mua
14 Vietnamobile 0523.554.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Vietnamobile 0523.394.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Vietnamobile 0523.524.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Vietnamobile 0522.564.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Vietnamobile 0587.844.078 629.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Vietnamobile 0523.764.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Vietnamobile 0523.594.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
21 Vietnamobile 0568.01.4953 690.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Vietnamobile 0523.944.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Vietnamobile 0522.594.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Viettel 0565.854.078 1.840.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Vietnamobile 0587.324.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Vietnamobile 0522.574.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Vietnamobile 0523.984.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Vietnamobile 0523.724.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Vietnamobile 0523.464.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Vietnamobile 0523.324.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Vietnamobile 0523.074.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Vietnamobile 0586.854.078 559.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Vietnamobile 0523.644.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Vietnamobile 0523.934.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
35 Vietnamobile 0523.774.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
36 Vietnamobile 0569.974.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Vietnamobile 0523.704.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Viettel 0522.274.078 2.180.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Vietnamobile 0523.374.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Viettel 0522.49.4953 1.880.000 Sim đặc biệt Đặt mua
41 Vietnamobile 0523.184.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Vietnamobile 0562.90.4078 769.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Vietnamobile 0563.984.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Vietnamobile 0569.88.4953 419.000 Sim đặc biệt Đặt mua
45 Vietnamobile 0523.204.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
46 Vietnamobile 0523.474.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Vietnamobile 0523.194.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
48 Vietnamobile 0523.994.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
49 Vietnamobile 0522.484.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Vietnamobile 0523.254.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Vietnamobile 0566.064.078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Viettel 0565.984.078 2.680.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Vietnamobile 0562.89.4078 1.334.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Vietnamobile 0523.284.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Vietnamobile 0523.844.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Vietnamobile 0523.134.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Vietnamobile 0523.114.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Vietnamobile 0523.414.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Vietnamobile 0522.554.078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Vietnamobile 0563.264.078 640.000 Sim ông địa Đặt mua