- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0925.47.7749 419.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Viettel 0373.274.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Mobifone 0931.38.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Mobifone 0799.15.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Viettel 0966.84.7749 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 0396.42.4953 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Mobifone 0904.78.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Mobifone 0705.91.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Mobifone 0763.06.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0348.344.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
11 Viettel 0362.974.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Viettel 0373.374.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Viettel 0346.02.4953 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Mobifone 0899.61.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Mobifone 0705.28.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Mobifone 0763.11.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Mobifone 0773.35.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Viettel 0355.774.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Viettel 0396.614.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Viettel 0374.98.4953 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Mobifone 0705.25.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0342.914.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Viettel 0372.404.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Viettel 0375.874.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Viettel 0338.294.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Mobifone 0793.14.4078 489.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Viettel 0344.91.4953 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
28 Mobifone 0776.23.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
29 Viettel 0385.974.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Viettel 0344.034.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Viettel 0393.814.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Mobifone 0799.04.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
33 Viettel 0392.37.7749 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
34 Mobifone 0763.09.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Mobifone 0778.58.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Mobifone 0705.47.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
37 Viettel 0389.314.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Mobifone 0705.90.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
39 Viettel 0344.134.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Viettel 0377.184.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Viettel 0345.314.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Mobifone 0763.08.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
43 Mobifone 0705.28.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
44 Viettel 0348.234.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
45 Viettel 0988.38.7749 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
46 Mobifone 0763.16.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
47 Viettel 0961.57.7749 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Viettel 0367.014.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
49 Viettel 0359.274.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Viettel 0357.874.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Viettel 0336.40.4953 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
52 Mobifone 0776.21.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
53 Mobifone 0776.28.7749 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
54 Mobifone 0778.55.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
55 Viettel 0372.40.4953 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
56 Viettel 0343.70.4953 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua
57 Viettel 0348.37.4078 490.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Viettel 0349.274.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Mobifone 0705.46.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
60 Viettel 0968.62.7749 440.000 Sim đặc biệt Đặt mua