- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0838.444.078 1.090.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Vinaphone 0836.82.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vinaphone 0944.19.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
4 Vinaphone 0941.72.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Vinaphone 0835.63.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
6 Vinaphone 0886.00.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Vinaphone 0944.89.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
8 Vinaphone 0886.62.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Vinaphone 0949.34.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
10 Vinaphone 0888.41.4078 1.109.000 Sim ông địa Đặt mua
11 Vinaphone 0949.19.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Vinaphone 0941.34.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Vinaphone 0917.28.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
14 Vinaphone 0886.60.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Vinaphone 0886.11.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Vinaphone 0941.94.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Vinaphone 0857.52.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Vinaphone 0818.34.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Vinaphone 0818.11.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Vinaphone 0943.13.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
21 Vinaphone 0888.70.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Vinaphone 0856.99.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Vinaphone 0944.90.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Vinaphone 0812.89.4078 1.690.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Vinaphone 0919.01.49.53 1.190.000 Sim đặc biệt Đặt mua
26 Vinaphone 0857.66.4078 1.690.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Vinaphone 0886.35.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Vinaphone 0918.21.4078 1.490.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Vinaphone 0829.35.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Vinaphone 0943.05.4078 1.690.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Vinaphone 0886.52.4078 1.690.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Vinaphone 0822.47.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Vinaphone 082.278.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Vinaphone 0949.61.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
35 Vinaphone 0852.55.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
36 Vinaphone 0944.51.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Vinaphone 0942.19.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Vinaphone 0859.89.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Vinaphone 081.356.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Vinaphone 0947.59.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Vinaphone 0942.25.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Vinaphone 0949.97.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Vinaphone 0858.52.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Mobifone 0937.66.4953 1.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
45 Viettel 0975.42.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Đặt mua
46 Viettel 0964.62.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Đặt mua
47 Viettel 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Viettel 0386.97.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
49 Viettel 0867.09.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
50 Viettel 0387.11.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
51 Viettel 0353.12.4078 1.259.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Viettel 033.898.4078 1.740.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Vinaphone 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Đặt mua
54 Vinaphone 0838.15.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Đặt mua
55 Vinaphone 081.777.4078 1.680.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Vinaphone 0889.41.4078 1.490.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Vinaphone 0815.86.4078 1.109.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Mobifone 0708.49.4953 1.990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
59 Mobifone 0903.48.4078 1.990.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Mobifone 07.0369.4078 1.990.000 Sim ông địa Đặt mua