- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0818.08.4078 2.090.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Vinaphone 0944.78.4078 4.490.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vinaphone 082.999.4078 3.480.000 Sim ông địa Đặt mua
4 Viettel 0965.08.4953 2.110.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Vinaphone 0839.994.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
6 Vinaphone 0829.154.078 4.000.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Vinaphone 0941.49.49.53 3.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Vinaphone 0919.804.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Vinaphone 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Vinaphone 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
11 Vinaphone 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Vinaphone 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Vinaphone 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Vinaphone 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Vinaphone 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Mobifone 09094.04953 2.990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Mobifone 0707.99.4078 4.950.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Mobifone 090.156.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Viettel 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Viettel 0866.75.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
21 Mobifone 0902.04.4078 2.810.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Vinaphone 0917.87.4078 2.510.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Mobifone 093.550.4078 2.640.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Vinaphone 0853.13.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
25 Vinaphone 0917.05.4078 2.600.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Viettel 0866.60.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Viettel 096.332.4078 3.080.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Viettel 0984.124.078 3.420.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Viettel 0862.77.4078 2.380.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Mobifone 0762.77.49.53 3.410.000 Sim đặc biệt Đặt mua
31 Mobifone 0907.18.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Viettel 0972.59.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Viettel 0965.39.4078 2.980.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Viettel 0869.33.4078 2.980.000 Sim ông địa Đặt mua
35 Mobifone 093.841.4953 2.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Viettel 0386.39.4078 3.180.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Vinaphone 082.404.4078 4.590.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Viettel 0862.99.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Mobifone 0933.114.078 2.140.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Mobifone 0904.95.4953 2.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
41 Viettel 0967.764.078 3.970.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Viettel 086.223.4078 2.340.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Vinaphone 0941.424.078 2.190.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Viettel 0965.774.078 4.209.000 Sim ông địa Đặt mua
45 Viettel 0565.984.078 2.680.000 Sim ông địa Đặt mua
46 Vinaphone 09.1507.4078 4.040.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Viettel 0869.194.078 2.520.000 Sim ông địa Đặt mua
48 Viettel 098.46.04953 2.340.000 Sim đặc biệt Đặt mua
49 Viettel 0866.67.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Vinaphone 0917.194.078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Viettel 0976.584.078 3.980.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Vinaphone 0942.864.078 2.240.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Viettel 0869.26.4078 2.490.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Mobifone 0935.81.4078 3.040.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Viettel 0971.53.4078 4.800.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Viettel 0339.104.078 2.240.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Mobifone 070.222.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Viettel 0385.38.4078 2.330.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Mobifone 090.682.4078 2.880.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Viettel 0867.78.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua