- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0382.15.4078 5.600.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Vinaphone 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
3 Vinaphone 0947.53.49.53 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Vinaphone 088889.4078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Vinaphone 0888.7777.49 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Vinaphone 088883.4078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Vinaphone 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Vinaphone 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Vinaphone 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
10 Vinaphone 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Vinaphone 0833.334.078 8.000.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Vinaphone 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Vinaphone 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Vinaphone 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Vinaphone 0944.13.49.53 9.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Viettel 0969.85.4078 5.800.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Vinaphone 0826.13.4953 7.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Vinaphone 0949.53.4078 6.000.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Viettel 086.567.4078 6.260.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Viettel 0987.55.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
21 Viettel 0865.18.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Viettel 0865.11.4078 5.300.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Viettel 0981.86.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Viettel 0967.88.4078 7.210.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Viettel 0963.63.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Viettel 0865.22.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Viettel 08.6262.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Viettel 0865.65.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Viettel 096.168.4078 7.880.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Viettel 0865.86.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Viettel 097.102.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Viettel 0866.99.4078 7.880.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Viettel 0982.82.4078 9.210.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Viettel 0869.13.7749 5.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Viettel 086.989.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
36 Viettel 0979.53.77.49 5.030.000 Sim đặc biệt Đặt mua
37 Viettel 086.678.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Viettel 097.286.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Viettel 096.166.4078 6.360.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Viettel 0865.68.4078 6.260.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Viettel 0865.88.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Viettel 0987.33.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Viettel 0865.79.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Viettel 0865.16.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
45 Viettel 0985.78.4078 8.830.000 Sim ông địa Đặt mua
46 Viettel 0979.58.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Viettel 0865.00.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
48 Viettel 0988.06.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
49 Viettel 0865.66.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Viettel 0976.33.4078 6.360.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Viettel 086.77.04953 5.030.000 Sim đặc biệt Đặt mua
52 Viettel 086.222.4078 6.360.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Viettel 0865.99.4078 5.980.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Viettel 098.169.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Viettel 0865.12.4078 5.300.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Mobifone 0786.13.4953 5.410.000 Sim đặc biệt Đặt mua
57 Mobifone 077.888.4078 6.700.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Mobifone 0796.15.4078 8.260.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Mobifone 076.999.4078 5.370.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Mobifone 078.222.4078 6.360.000 Sim ông địa Đặt mua
61 Mobifone 0769.15.4078 6.300.000 Sim ông địa Đặt mua
62 Mobifone 070.888.4078 6.220.000 Sim ông địa Đặt mua
63 Mobifone 0797.13.49.53 6.220.000 Sim đặc biệt Đặt mua
64 Mobifone 0779.15.4078 8.080.000 Sim ông địa Đặt mua
65 Mobifone 07.08.08.4078 5.300.000 Sim ông địa Đặt mua
66 Mobifone 0782.15.4078 5.290.000 Sim ông địa Đặt mua
67 Mobifone 0775.13.49.53 5.410.000 Sim đặc biệt Đặt mua
68 Mobifone 0783.15.4078 5.370.000 Sim ông địa Đặt mua
69 Mobifone 0767.154.078 5.370.000 Sim ông địa Đặt mua
70 Mobifone 0773.15.4078 5.410.000 Sim ông địa Đặt mua
71 Mobifone 0703.034.078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
72 Mobifone 0707.894.078 6.300.000 Sim ông địa Đặt mua
73 Mobifone 0775.154.078 5.370.000 Sim ông địa Đặt mua
74 Mobifone 0792.15.4078 6.360.000 Sim ông địa Đặt mua
75 Vinaphone 09.1983.4078 6.310.000 Sim ông địa Đặt mua
76 Viettel 0985.914.078 5.500.000 Sim ông địa Đặt mua
77 Vinaphone 0946.684.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
78 Vinaphone 0919.664.078 6.000.000 Sim ông địa Đặt mua
79 Vinaphone 0948.13.49.53 5.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
80 Vinaphone 0824.444.078 8.350.000 Sim ông địa Đặt mua
81 Vinaphone 085.777.4953 5.510.000 Sim đặc biệt Đặt mua
82 Vinaphone 083888.4078 6.450.000 Sim ông địa Đặt mua
83 Vinaphone 08.1977.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
84 Vinaphone 084.365.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
85 Vinaphone 082888.4078 5.320.000 Sim ông địa Đặt mua
86 Viettel 038.555.4078 5.500.000 Sim ông địa Đặt mua
87 Viettel 03.6868.4953 5.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
88 Mobifone 0789.15.4078 6.640.000 Sim ông địa Đặt mua
89 Viettel 0373.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
90 Viettel 0336.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
91 Viettel 0386.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
92 Viettel 0377.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
93 Viettel 0346.13.49.53 7.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
94 Viettel 0378.68.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
95 Viettel 0333.77.4078 5.500.000 Sim ông địa Đặt mua
96 Viettel 0327.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
97 Viettel 0326.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
98 Viettel 035.668.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
99 Viettel 035.666.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
100 Viettel 033334.4078 9.700.000 Sim ông địa Đặt mua
101 Viettel 0368.66.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
102 Viettel 03.93.93.4078 5.500.000 Sim ông địa Đặt mua
103 Viettel 0366.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
104 Viettel 038.666.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
105 Viettel 0382.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
106 Viettel 0333.68.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
107 Viettel 0355.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
108 Viettel 0392.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
109 Viettel 0335.66.4078 5.500.000 Sim ông địa Đặt mua
110 Vietnamobile 0584.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
111 Vinaphone 09.1995.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
112 Vinaphone 091.885.4078 5.500.000 Sim ông địa Đặt mua
113 Vinaphone 0828.774953 8.910.000 Sim đặc biệt Đặt mua
114 Viettel 0981.334.078 5.400.000 Sim ông địa Đặt mua
115 Mobifone 0903.034.078 5.380.000 Sim ông địa Đặt mua
116 Mobifone 0703.13.4953 8.170.000 Sim đặc biệt Đặt mua
117 Mobifone 0932.784.078 5.380.000 Sim ông địa Đặt mua
118 Mobifone 0785.13.4953 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
119 Vinaphone 0814.44.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
120 Vinaphone 08.5678.4953 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
121 Vinaphone 0845.77.4953 5.030.000 Sim đặc biệt Đặt mua
122 Vinaphone 0827.77.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
123 Vinaphone 0824.44.4953 5.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
124 Vinaphone 0837.15.4078 5.030.000 Sim ông địa Đặt mua
125 Vinaphone 0812.15.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
126 Vinaphone 08.4953.4078 9.000.000 Sim ông địa Đặt mua
127 Vinaphone 08.4567.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
128 Vinaphone 0817.77.4953 8.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
129 Vinaphone 081.789.4953 5.780.000 Sim đặc biệt Đặt mua
130 Vinaphone 082.4404.078 5.320.000 Sim ông địa Đặt mua
131 Vinaphone 0833.15.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
132 Vinaphone 081.4404.078 6.240.000 Sim ông địa Đặt mua
133 Vinaphone 0847.77.4953 5.030.000 Sim đặc biệt Đặt mua
134 Vinaphone 08.4567.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
135 Vinaphone 0837.77.4953 9.820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
136 Vinaphone 0838.77.4953 7.160.000 Sim đặc biệt Đặt mua
137 Viettel 0985.88.4953 6.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
138 Vinaphone 0834.13.49.53 7.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
139 Vinaphone 0918.49.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
140 Vinaphone 0858.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
141 Vinaphone 0822.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
142 Vinaphone 0853.13.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
143 Vietnamobile 0928.694.078 7.100.000 Sim ông địa Đặt mua
144 Vietnamobile 0921.274.078 5.800.000 Sim ông địa Đặt mua
145 Vietnamobile 0924.614.078 5.800.000 Sim ông địa Đặt mua
146 Mobifone 0763.13.49.53 5.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
147 Mobifone 0939.82.4078 8.350.000 Sim ông địa Đặt mua
148 Mobifone 09.013.04953 8.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
149 Mobifone 076.77777.49 6.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
150 Viettel 0369.49.49.53 6.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
151 Mobifone 0703.77.4953 7.980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
152 Vietnamobile 092.668.4078 5.800.000 Sim ông địa Đặt mua
153 Vinaphone 08.14.15.4078 7.700.000 Sim ông địa Đặt mua
154 Viettel 0971.88.4078 5.800.000 Sim ông địa Đặt mua
155 Viettel 03.3939.4078 9.700.000 Sim ông địa Đặt mua
156 Viettel 0966.33.4078 8.800.000 Sim ông địa Đặt mua
157 Mobifone 093.338.4953 5.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
158 Viettel 097996.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
159 Mobifone 0898.154078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
160 Mobifone 0901.99.4953 6.200.000 Sim đặc biệt Đặt mua
161 Vinaphone 08.5678.4078 5.300.000 Sim ông địa Đặt mua
162 Vinaphone 082.24.7.4953 5.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
163 Viettel 0865.77.4953 6.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
164 Vinaphone 0889.15.4078 7.800.000 Sim ông địa Đặt mua
165 Vinaphone 0823.13.49.53 5.320.000 Sim đặc biệt Đặt mua
166 Vinaphone 08.17.15.4078 5.190.000 Sim ông địa Đặt mua
167 Vinaphone 0855.13.49.53 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
168 Viettel 0988.99.4953 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
169 Vinaphone 0816.13.49.53 5.320.000 Sim đặc biệt Đặt mua
170 Viettel 0345.53.49.53 6.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
171 Mobifone 0904.884.078 5.200.000 Sim ông địa Đặt mua
172 Viettel 0988.81.4078 7.800.000 Sim ông địa Đặt mua
173 Mobifone 0904.86.4078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
174 Mobifone 089.666.4078 9.700.000 Sim ông địa Đặt mua
175 Mobifone 0776.77.4953 8.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
176 Viettel 0985.68.4953 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
177 Viettel 0985.444.078 5.920.000 Sim ông địa Đặt mua
178 Vietnamobile 0922.19.7749 6.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
179 Vinaphone 0919.974.078 5.790.000 Sim ông địa Đặt mua
180 Mobifone 07986.04953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua

Mã MD5 của Sim Số Độc : a317d0967077b8bfdf7aba57a5248824

DMCA.com Protection Status