* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0879.06.4953 789.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 iTelecom 0879.304.078 889.000 Sim ông địa Đặt mua
3 iTelecom 0879.37.4078 671.000 Sim ông địa Đặt mua
4 iTelecom 0879.584.078 889.000 Sim ông địa Đặt mua
5 iTelecom 0878.124.078 559.000 Sim ông địa Đặt mua
6 iTelecom 0877.114.078 889.000 Sim ông địa Đặt mua
7 iTelecom 0879.534.078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
8 iTelecom 0879.114.078 959.000 Sim ông địa Đặt mua
9 iTelecom 0878.48.4078 1.259.000 Sim ông địa Đặt mua
10 iTelecom 0877.14.4078 700.000 Sim ông địa Đặt mua
11 iTelecom 0876.54.4953 789.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 iTelecom 0879.984.078 599.000 Sim ông địa Đặt mua
13 iTelecom 0877.15.4078 1.790.000 Sim ông địa Đặt mua
14 iTelecom 0879.757.749 629.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 iTelecom 0877.32.4078 540.000 Sim ông địa Đặt mua
16 iTelecom 0878.244.078 889.000 Sim ông địa Đặt mua
17 iTelecom 0878.734.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
18 iTelecom 0879.28.4078 559.000 Sim ông địa Đặt mua
19 iTelecom 0877.694.078 889.000 Sim ông địa Đặt mua
20 iTelecom 0878.114.078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
21 iTelecom 0877.12.4078 559.000 Sim ông địa Đặt mua
22 iTelecom 0877.10.4078 559.000 Sim ông địa Đặt mua
23 iTelecom 0877.18.4953 629.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 iTelecom 0877.32.4953 789.000 Sim đặc biệt Đặt mua