- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0965.08.4953 2.110.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Viettel 0344.86.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
3 Viettel 0867.09.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Viettel 0398.844.953 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Viettel 0387.11.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Viettel 0393.20.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Viettel 0372.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Viettel 0335.17.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0386.97.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Viettel 0385.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Viettel 0961.21.7749 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Viettel 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Đặt mua
14 Viettel 0393.64.4078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Viettel 0389.314.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Viettel 0961.34.4078 2.980.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Viettel 0356.13.4078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Viettel 0862.82.4078 1.440.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Viettel 08.6262.4078 5.100.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Viettel 0973.07.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 0344.73.4078 490.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Viettel 038.333.4078 4.040.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Viettel 0869.60.4078 1.480.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Viettel 0355.76.4078 804.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Viettel 0969.774.078 4.520.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Viettel 0353.53.4078 2.980.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Viettel 0364.05.4078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Viettel 0349.094.953 685.000 Sim đặc biệt Đặt mua
29 Viettel 0866.95.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Viettel 0393.814.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Viettel 0346.59.4078 804.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Viettel 0362.574.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Viettel 0347.04.4078 1.320.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Viettel 0349.274.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
35 Viettel 033.653.4078 874.000 Sim ông địa Đặt mua
36 Viettel 0335.954.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Viettel 0862.51.4078 1.380.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Viettel 0862.78.4078 2.980.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Viettel 0983.97.4953 2.050.000 Sim đặc biệt Đặt mua
40 Viettel 0862.64.4078 1.490.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Viettel 0338.51.4953 790.000 Sim đặc biệt Đặt mua
42 Viettel 03.7447.4078 1.340.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Viettel 0325.59.4078 804.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Viettel 0363.52.4078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
45 Viettel 0327.78.4078 1.320.000 Sim ông địa Đặt mua
46 Viettel 0357.874.078 440.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Viettel 0869.58.4078 2.380.000 Sim ông địa Đặt mua
48 Viettel 097.12.04953 3.080.000 Sim đặc biệt Đặt mua
49 Viettel 0979.89.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
50 Viettel 0968.544.078 3.310.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Viettel 0376.11.4078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Viettel 0397.57.4078 940.000 Sim ông địa Đặt mua
53 Viettel 0352.654.078 1.340.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Viettel 0356.50.4078 940.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Viettel 0967.764.078 3.970.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Viettel 035.998.4078 1.340.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Viettel 0866.92.4078 2.380.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Viettel 0866.42.4078 2.280.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Viettel 0962.05.7749 830.000 Sim đặc biệt Đặt mua
60 Viettel 0975.65.4078 2.980.000 Sim ông địa Đặt mua