- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0943.13.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Vinaphone 0886.52.4078 1.690.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vinaphone 0839.61.4078 664.000 Sim ông địa Đặt mua
4 Vinaphone 0818.11.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Vinaphone 0854.97.4078 664.000 Sim ông địa Đặt mua
6 Vinaphone 0854.77.4078 594.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Vinaphone 0886.14.4078 890.000 Sim ông địa Đặt mua
8 Vinaphone 0886.64.4078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Vinaphone 0822.95.4078 699.000 Sim ông địa Đặt mua
10 Vinaphone 0943.05.4078 1.690.000 Sim ông địa Đặt mua
11 Vinaphone 0828.70.4078 890.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Vinaphone 0886.45.4078 990.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Vinaphone 0886.60.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
14 Vinaphone 0829.35.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Vinaphone 0836.82.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Vinaphone 0886.62.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Vinaphone 082.797.4078 559.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Vinaphone 0856.99.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Vinaphone 0852.55.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Vinaphone 0822.47.4078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
21 Vinaphone 0836.03.4078 699.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Vinaphone 0949.61.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Vinaphone 0855.17.4078 890.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Vinaphone 0838.444.078 1.090.000 Sim ông địa Đặt mua
25 Vinaphone 0886.97.4078 890.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Vinaphone 0947.59.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
27 Vinaphone 0818.08.4078 2.090.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Vinaphone 0859.85.4078 790.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Vinaphone 0941.94.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Vinaphone 081.356.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Vinaphone 0886.00.4078 1.190.000 Sim ông địa Đặt mua
32 Vinaphone 0839.70.4078 790.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Vinaphone 0916.37.4078 959.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Vinaphone 0819.7777.49 959.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Vinaphone 0836.7777.49 959.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Vinaphone 0856.7777.49 959.000 Sim đặc biệt Đặt mua
37 Vinaphone 09.1983.4078 6.200.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Vinaphone 082.999.4078 3.480.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Mobifone 0937.66.4953 1.240.000 Sim đặc biệt Đặt mua
40 Mobifone 0901.62.49.53 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
41 Mobifone 0908.6777.49 740.000 Sim đặc biệt Đặt mua
42 Viettel 0358.29.4953 769.000 Sim đặc biệt Đặt mua
43 Viettel 0964.62.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Đặt mua
44 Viettel 0975.42.4953 1.340.000 Sim đặc biệt Đặt mua
45 Viettel 0867.09.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
46 Viettel 0372.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
47 Viettel 0386.97.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Viettel 0335.17.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
49 Viettel 0344.86.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
50 Viettel 0398.844.953 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
51 Viettel 0387.11.4953 1.260.000 Sim đặc biệt Đặt mua
52 Viettel 0393.20.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
53 Viettel 0965.08.4953 2.110.000 Sim đặc biệt Đặt mua
54 Viettel 0961.21.7749 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
55 Viettel 0385.23.4953 909.000 Sim đặc biệt Đặt mua
56 Viettel 0356.75.4953 1.050.000 Sim đặc biệt Đặt mua
57 Viettel 033.898.4078 1.740.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Viettel 0983.49.77.49 4.380.000 Sim đặc biệt Đặt mua
59 Viettel 0353.12.4078 1.259.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Viettel 0988.49.77.49 4.380.000 Sim đặc biệt Đặt mua