- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0846.52.4078 699.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Vinaphone 0846.59.4078 699.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Viettel 0363.23.4953 959.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Mobifone 07.03.08.4953 7.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
5 Mobifone 07.078.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Mobifone 0707.99.4078 4.950.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Mobifone 0932.79.4078 5.950.000 Sim ông địa Đặt mua
8 Mobifone 09.013.04953 9.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Mobifone 0903.48.4078 1.990.000 Sim ông địa Đặt mua
10 Mobifone 09.03.08.4953 9.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Mobifone 0708.53.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Mobifone 0931.15.4078 15.000.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Mobifone 07.6789.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Mobifone 0909.70.4953 2.990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Mobifone 0901.49.4953 3.990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Mobifone 0708.49.4953 1.990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Mobifone 0907.35.4078 1.990.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Mobifone 0903.11.4953 1.990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Mobifone 090.68.04953 4.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
20 Mobifone 0782.49.4953 990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Mobifone 09.08.03.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Mobifone 07.0369.4078 1.990.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Mobifone 0903.01.4078 2.490.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Mobifone 0776.77.4953 9.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
25 Mobifone 09094.04953 2.990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
26 Mobifone 0767.49.4953 1.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
27 Mobifone 0932.00.4953 4.950.000 Sim đặc biệt Đặt mua
28 Mobifone 0908.13.4953 20.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
29 Mobifone 090.156.4078 1.990.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Mobifone 0789.15.4078 6.790.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Vinaphone 0857.787.749 559.000 Sim đặc biệt Đặt mua
32 Mobifone 0774.3377.49 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
33 Mobifone 0796.054.078 1.150.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Mobifone 0776.494.078 1.150.000 Sim ông địa Đặt mua
35 Mobifone 0776.49.77.49 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Mobifone 0787.0077.49 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
37 Mobifone 0795.15.4078 3.180.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Mobifone 0899.81.4078 1.150.000 Sim ông địa Đặt mua
39 Mobifone 0789.134.078 1.150.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Mobifone 0776.444.953 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
41 Vinaphone 0911.33.4078 14.000.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Vinaphone 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Vinaphone 091.335.4078 9.000.000 Sim ông địa Đặt mua
44 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
45 Vinaphone 0912.51.4078 6.800.000 Sim ông địa Đặt mua
46 Vinaphone 0916.33.4078 11.000.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Viettel 0963.17.4078 4.000.000 Sim ông địa Đặt mua
49 Vietnamobile 0923.90.4078 890.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Mobifone 0708.05.4953 690.000 Sim đặc biệt Đặt mua
51 Vinaphone 0945.934.078 1.990.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Mobifone 0705.29.4953 384.000 Sim đặc biệt Đặt mua
53 Mobifone 0705.98.4953 690.000 Sim đặc biệt Đặt mua
54 Mobifone 0798.954.078 1.310.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Vinaphone 0944.61.4078 959.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Viettel 0346.70.4078 909.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Vinaphone 0857.024.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Viettel 0373.35.4078 1.590.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Vinaphone 081.774.4078 959.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Viettel 0398.59.4078 840.000 Sim ông địa Đặt mua