- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 093.365.4078 126.000.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Mobifone 077777.4078 86.400.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Mobifone 07.7749.7749 49.000.000 Sim taxi Đặt mua
4 Mobifone 07749.07749 48.700.000 Sim taxi Đặt mua
5 Viettel 0988.13.49.53 35.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Viettel 034.365.4078 35.700.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Mobifone 0909.094.078 33.000.000 Sim ông địa Đặt mua
8 Mobifone 0777.77.4953 30.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Mobifone 0777.13.49.53 29.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Viettel 0971.13.49.53 27.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Viettel 03.6666.4078 27.700.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Mobifone 0707.13.49.53 27.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Mobifone 0789.13.49.53 27.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Viettel 0868.68.4078 27.300.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Vinaphone 0886.154.078 27.200.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Vinaphone 0919.77.4953 26.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Mobifone 0938.154078 25.000.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Vinaphone 0828.13.49.53 25.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Vietnamobile 056789.4078 25.000.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Mobifone 093.777.4953 24.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Mobifone 0934.56.4078 24.700.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Mobifone 090.999.4078 24.700.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Vinaphone 0889.13.49.53 23.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Mobifone 0899.13.49.53 23.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
25 Vinaphone 08.37.13.49.53 23.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
26 Vinaphone 0886.13.49.53 22.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
27 Vinaphone 0916.16.4078 22.000.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Mobifone 0931.13.49.53 21.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
29 Vinaphone 0836.13.49.53 20.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
30 Vinaphone 0815.124.078 20.000.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Mobifone 0909.794.953 19.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
32 Viettel 0989.984.078 19.700.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Viettel 0961.77.4953 19.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
34 Mobifone 0908.13.4953 19.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
35 Mobifone 0933.79.4078 19.100.000 Sim ông địa Đặt mua
36 Mobifone 07.68.68.4078 17.800.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Vietnamobile 0921.794.078 17.000.000 Sim ông địa Đặt mua
38 Viettel 0365.77.4953 16.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
39 Viettel 0865.15.4078 16.800.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Mobifone 0902.154.078 16.200.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Vinaphone 0945.13.49.53 16.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
42 Mobifone 0782.474.078 16.000.000 Sim ông địa Đặt mua
43 Viettel 0965.13.49.53 15.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
44 Viettel 0967.13.49.53 15.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
45 Vinaphone 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Đặt mua
46 Viettel 096.365.4953 15.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
47 Vietnamobile 0926.13.49.53 14.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Vinaphone 0911.22.4953 14.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
49 Mobifone 079.365.4078 14.700.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Mobifone 093.4444.078 14.700.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Vinaphone 09.1234.4953 14.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
52 Viettel 0868.00.4953 14.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
53 Mobifone 07.6666.4078 14.500.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Vinaphone 088.999.4078 14.000.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Viettel 0969.68.4078 14.000.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Viettel 0866.68.4078 14.000.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Vinaphone 0911.33.4078 14.000.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Viettel 0988.79.4953 13.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
59 Vinaphone 0949.15.4078 13.700.000 Sim ông địa Đặt mua
60 Viettel 03.7777.4078 13.700.000 Sim ông địa Đặt mua
61 Viettel 0333.13.49.53 13.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
62 Vinaphone 08888.04953 13.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
63 Viettel 0372.13.49.53 13.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
64 Mobifone 0931.154.078 12.800.000 Sim ông địa Đặt mua
65 Mobifone 0767.89.4953 12.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
66 Vinaphone 0946.77.49.53 12.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
67 Viettel 0982.68.4953 12.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
68 Vinaphone 0853.77.4953 12.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
69 Vinaphone 088880.4078 12.000.000 Sim ông địa Đặt mua
70 Mobifone 09.3399.4078 12.000.000 Sim ông địa Đặt mua
71 Vinaphone 0856.15.4078 12.000.000 Sim ông địa Đặt mua
72 Viettel 039.368.4078 12.000.000 Sim ông địa Đặt mua
73 Vinaphone 08.1800.4953 11.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
74 Viettel 08.6666.4078 11.700.000 Sim ông địa Đặt mua
75 Viettel 0964.13.49.53 11.200.000 Sim đặc biệt Đặt mua
76 Viettel 0867.15.4078 11.100.000 Sim ông địa Đặt mua
77 Viettel 0979.66.4078 11.100.000 Sim ông địa Đặt mua
78 Vinaphone 0916.33.4078 11.000.000 Sim ông địa Đặt mua
79 Viettel 0984.78.49.53 10.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
80 Vinaphone 0819.15.4078 10.900.000 Sim ông địa Đặt mua
81 Vinaphone 0824.15.4078 10.900.000 Sim ông địa Đặt mua
82 Mobifone 0797.15.4078 10.900.000 Sim ông địa Đặt mua
83 Mobifone 0798.15.4078 10.900.000 Sim ông địa Đặt mua
84 Mobifone 0785.15.4078 10.900.000 Sim ông địa Đặt mua
85 Viettel 0866.15.4078 10.900.000 Sim ông địa Đặt mua
86 Viettel 033336.4078 10.900.000 Sim ông địa Đặt mua
87 Viettel 0865.13.49.53 10.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
88 Vinaphone 0913.55.4078 10.600.000 Sim ông địa Đặt mua
89 Viettel 0963.49.49.53 10.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
90 Vinaphone 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
91 Vinaphone 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
92 Vinaphone 0837.77.4953 9.820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
93 Viettel 0988.99.4953 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
94 Viettel 09.6678.4078 9.700.000 Sim ông địa Đặt mua
95 Viettel 03.3939.4078 9.700.000 Sim ông địa Đặt mua
96 Viettel 0386.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
97 Viettel 0366.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
98 Viettel 0355.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
99 Viettel 033334.4078 9.700.000 Sim ông địa Đặt mua
100 Viettel 0327.13.49.53 9.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
101 Mobifone 089.666.4078 9.700.000 Sim ông địa Đặt mua
102 Viettel 0367.77.49.53 9.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
103 Viettel 0982.82.4078 9.210.000 Sim ông địa Đặt mua
104 Vinaphone 08.4567.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
105 Viettel 038.666.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
106 Viettel 0392.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
107 Vinaphone 08.5678.4953 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
108 Viettel 0985.68.4953 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
109 Viettel 0382.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
110 Viettel 0377.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
111 Viettel 0373.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
112 Viettel 0368.66.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
113 Viettel 035.666.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
114 Viettel 0336.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
115 Viettel 0333.68.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
116 Viettel 0326.13.49.53 9.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
117 Vinaphone 09.1995.4078 9.100.000 Sim ông địa Đặt mua
118 Vinaphone 0944.13.49.53 9.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
119 Vinaphone 08.4953.4078 9.000.000 Sim ông địa Đặt mua
120 Vinaphone 091.335.4078 9.000.000 Sim ông địa Đặt mua
121 Vinaphone 0828.774953 8.910.000 Sim đặc biệt Đặt mua
122 Viettel 0985.78.4078 8.830.000 Sim ông địa Đặt mua
123 Viettel 03333.2.4078 8.800.000 Sim ông địa Đặt mua
124 Viettel 0866.13.49.53 8.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
125 Vinaphone 0817.77.4953 8.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
126 Viettel 0966.33.4078 8.800.000 Sim ông địa Đặt mua
127 Viettel 0979.01.4953 8.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
128 Viettel 0369.13.49.53 8.690.000 Sim đặc biệt Đặt mua
129 Mobifone 0776.77.4953 8.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
130 Mobifone 09.03.08.4953 8.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
131 Mobifone 09.013.04953 8.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
132 Viettel 098.459.4078 8.500.000 Sim ông địa Đặt mua
133 Mobifone 0939.82.4078 8.350.000 Sim ông địa Đặt mua
134 Vinaphone 0824.444.078 8.350.000 Sim ông địa Đặt mua
135 Mobifone 0796.15.4078 8.260.000 Sim ông địa Đặt mua
136 Mobifone 0703.13.4953 8.170.000 Sim đặc biệt Đặt mua
137 Mobifone 0779.15.4078 8.080.000 Sim ông địa Đặt mua
138 Vinaphone 0833.334.078 8.000.000 Sim ông địa Đặt mua
139 Mobifone 0703.77.4953 7.980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
140 Viettel 096.168.4078 7.880.000 Sim ông địa Đặt mua
141 Viettel 0866.99.4078 7.880.000 Sim ông địa Đặt mua
142 Viettel 0869.88.4953 7.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
143 Viettel 0346.13.49.53 7.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
144 Vinaphone 0834.13.49.53 7.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
145 Viettel 0988.81.4078 7.800.000 Sim ông địa Đặt mua
146 Viettel 0862.13.4953 7.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
147 Vinaphone 0889.15.4078 7.800.000 Sim ông địa Đặt mua
148 Vinaphone 08.14.15.4078 7.700.000 Sim ông địa Đặt mua
149 Viettel 086.777.4953 7.620.000 Sim đặc biệt Đặt mua
150 Vinaphone 08.4567.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
151 Vinaphone 0812.15.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
152 Vinaphone 0833.15.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
153 Vinaphone 0827.77.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
154 Vinaphone 0814.44.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
155 Viettel 097996.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
156 Vinaphone 08.1977.4953 7.400.000 Sim đặc biệt Đặt mua
157 Vinaphone 084.365.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
158 Viettel 0378.68.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
159 Viettel 035.668.4078 7.400.000 Sim ông địa Đặt mua
160 Mobifone 0703.654.078 7.300.000 Sim ông địa Đặt mua
161 Viettel 0967.88.4078 7.210.000 Sim ông địa Đặt mua
162 Mobifone 0906.884.078 7.160.000 Sim ông địa Đặt mua
163 Vinaphone 0838.77.4953 7.160.000 Sim đặc biệt Đặt mua
164 Mobifone 07.8888.4953 7.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
165 Vietnamobile 0928.694.078 7.100.000 Sim ông địa Đặt mua
166 Mobifone 0909.29.4078 7.000.000 Sim ông địa Đặt mua
167 Vinaphone 0944.664.078 7.000.000 Sim ông địa Đặt mua
168 Vinaphone 0826.13.4953 7.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
169 Viettel 0369.49.49.53 6.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
170 Mobifone 076.77777.49 6.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
171 Vinaphone 0949.88.4078 6.800.000 Sim ông địa Đặt mua
172 Viettel 0985.88.4953 6.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
173 Mobifone 07.03.08.4953 6.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
174 Vinaphone 0912.51.4078 6.800.000 Sim ông địa Đặt mua
175 Mobifone 077.888.4078 6.700.000 Sim ông địa Đặt mua
176 Viettel 0865.77.4953 6.700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
177 Mobifone 0789.15.4078 6.640.000 Sim ông địa Đặt mua
178 Vinaphone 088883.4078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
179 Vinaphone 088889.4078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
180 Mobifone 0904.86.4078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua

Mã MD5 của Sim Số Độc : a317d0967077b8bfdf7aba57a5248824

DMCA.com Protection Status