- Để tìm sim bắt đầu bằng 070, quý khách nhập vào 070*
- Để tìm sim kết thúc bằng 123, quý khách nhập vào *123
- Để tìm sim bắt đầu bằng 070 và kết thúc bằng 123, nhập vào 070*123

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0373.907.709 1.610.000 Sim đối Đặt mua
2 Viettel 0363.018.810 1.109.000 Sim đối Đặt mua
3 Viettel 0358.057.750 699.000 Sim đối Đặt mua
4 Viettel 0334.467.764 699.000 Sim đối Đặt mua
5 Viettel 0399.368.863 3.230.000 Sim đối Đặt mua
6 Viettel 0378.127.721 769.000 Sim đối Đặt mua
7 Viettel 0366.704.407 839.000 Sim đối Đặt mua
8 Viettel 0346.098.890 959.000 Sim đối Đặt mua
9 Viettel 0372.258.852 1.610.000 Sim đối Đặt mua
10 Viettel 0373.892.298 1.340.000 Sim đối Đặt mua
11 Viettel 0345.562.265 1.109.000 Sim đối Đặt mua
12 Viettel 0376.856.658 980.000 Sim đối Đặt mua
13 Viettel 0364.071.170 909.000 Sim đối Đặt mua
14 Viettel 0373.567.765 4.980.000 Sim đối Đặt mua
15 Viettel 0399.271.172 1.690.000 Sim đối Đặt mua
16 Viettel 0398.567.765 2.490.000 Sim đối Đặt mua
17 Viettel 0395.09.2290 979.000 Sim đối Đặt mua
18 Viettel 0389.519.915 1.260.000 Sim đối Đặt mua
19 Viettel 0365.240.042 909.000 Sim đối Đặt mua
20 Viettel 0399.293.392 2.970.000 Sim đối Đặt mua
21 Viettel 0397.786.687 1.119.000 Sim đối Đặt mua
22 Viettel 0398.780.087 1.940.000 Sim đối Đặt mua
23 Viettel 0359.379.973 1.690.000 Sim đối Đặt mua
24 Viettel 0362.906.609 909.000 Sim đối Đặt mua
25 Viettel 0336.613.316 1.119.000 Sim đối Đặt mua
26 Viettel 0378.570.075 1.260.000 Sim đối Đặt mua
27 Viettel 0328.813.318 909.000 Sim đối Đặt mua
28 Viettel 0344.058.850 909.000 Sim đối Đặt mua
29 Viettel 03.6767.3376 980.000 Sim đối Đặt mua
30 Viettel 0353.108.801 980.000 Sim đối Đặt mua
31 Viettel 0339.526.625 980.000 Sim đối Đặt mua
32 Viettel 0387.518.815 980.000 Sim đối Đặt mua
33 Viettel 0399.297.792 1.480.000 Sim đối Đặt mua
34 Viettel 0393.921.129 2.540.000 Sim đối Đặt mua
35 Viettel 03.5678.6687 1.609.000 Sim đối Đặt mua
36 Viettel 0378.394.493 909.000 Sim đối Đặt mua
37 Viettel 0365.491.194 909.000 Sim đối Đặt mua
38 Viettel 0358.169.961 1.260.000 Sim đối Đặt mua
39 Viettel 0349.983.389 1.790.000 Sim đối Đặt mua
40 Viettel 0383.586.685 2.240.000 Sim đối Đặt mua
41 Viettel 0329.820.028 909.000 Sim đối Đặt mua
42 Viettel 0329.675.576 1.790.000 Sim đối Đặt mua
43 Viettel 0359.592.295 1.260.000 Sim đối Đặt mua
44 Viettel 0337.386.683 3.140.000 Sim đối Đặt mua
45 Viettel 0355.90.88.09 1.260.000 Sim đối Đặt mua
46 Viettel 0337.856.658 2.240.000 Sim đối Đặt mua
47 Viettel 0337.286.682 2.240.000 Sim đối Đặt mua
48 Viettel 0336.913.319 1.260.000 Sim đối Đặt mua
49 Viettel 0375.628.826 1.260.000 Sim đối Đặt mua
50 Viettel 0343.895.598 1.260.000 Sim đối Đặt mua
51 Viettel 0362.856.658 2.240.000 Sim đối Đặt mua
52 Viettel 0366.397.793 1.260.000 Sim đối Đặt mua
53 Viettel 0347.821.128 1.260.000 Sim đối Đặt mua
54 Viettel 0329.39.11.93 1.790.000 Sim đối Đặt mua
55 Viettel 0375.36.11.63 1.260.000 Sim đối Đặt mua
56 Viettel 0382.591.195 1.260.000 Sim đối Đặt mua
57 Viettel 0337.628.826 2.240.000 Sim đối Đặt mua
58 Viettel 0389.853.358 1.790.000 Sim đối Đặt mua
59 Viettel 0372.385.583 1.260.000 Sim đối Đặt mua
60 Viettel 0348.296.692 1.260.000 Sim đối Đặt mua