* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0878.326.623 629.000 Sim đối Đặt mua
2 iTelecom 0879.927.729 559.000 Sim đối Đặt mua
3 iTelecom 0878.382.283 640.000 Sim đối Đặt mua
4 iTelecom 0879.37.0073 440.000 Sim đối Đặt mua
5 iTelecom 08.7995.0059 440.000 Sim đối Đặt mua
6 iTelecom 0878.711.117 2.690.000 Sim đối Đặt mua
7 iTelecom 0879.900.009 4.480.000 Sim đối Đặt mua
8 iTelecom 0878.177.771 2.690.000 Sim đối Đặt mua
9 iTelecom 08794.2222.4 2.420.000 Sim đối Đặt mua
10 iTelecom 08.7879.1197 540.000 Sim đối Đặt mua
11 iTelecom 0878.522.225 2.690.000 Sim đối Đặt mua
12 iTelecom 0877.387.783 640.000 Sim đối Đặt mua
13 iTelecom 08773.5555.3 2.510.000 Sim đối Đặt mua
14 iTelecom 0877.086.680 640.000 Sim đối Đặt mua
15 iTelecom 0877.691.196 640.000 Sim đối Đặt mua
16 iTelecom 0878.533.335 2.690.000 Sim đối Đặt mua
17 iTelecom 0877.922.229 5.750.000 Sim đối Đặt mua
18 iTelecom 0878.246.642 640.000 Sim đối Đặt mua
19 iTelecom 0878.299.992 4.740.000 Sim đối Đặt mua
20 iTelecom 0878.314.413 640.000 Sim đối Đặt mua
21 iTelecom 0878.986.689 1.970.000 Sim đối Đặt mua
22 iTelecom 0879.283.382 559.000 Sim đối Đặt mua
23 iTelecom 0878.71.8817 440.000 Sim đối Đặt mua
24 iTelecom 0878.155.551 2.690.000 Sim đối Đặt mua